Venujte časť zaplatenej dane

 prenasledovaným kresťanom.

 

Každý daňovník má možnosť podporiť časťou odvedenej dane za rok 2017 aktivity pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. 

Každých 21 sekúnd sa z vďačnosti za rodinu darcov ACN slúži svätá omša niekde vo svete – staňte sa súčasťou tejto rodiny.

(Nové: pozrite si, aké sú najčastejšie chyby pri darovaní 2 %)

 

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Adresa/sídlo: Hviezdoslavovo nám. 170/13, 811 01 Bratislava

IČO: 50582577

Dátum registrácie: 13. 12. 2017. Registrácia tu.

(naša organizácia nemá pridelené SID, kolónku na SID nechajte prázdnu).

DETAILNÝ NÁVOD AKO POSTUPOVAŤ:

 

1/ ZAMESTNANEC 

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane r. 2017 (verzia Word). 

 

b/ vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % (kliknite pre stiahnutie) – aktualizované/ IČO zarovnané sprava.

V prípade potreby si pozrite Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia (kliknite pre stiahnutie).

 

c/ vyplnené tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručte do 30. APRÍLA 2018 na svoj daňový úrad podľa príslušnosti.

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. Tu nájdete vzor potvrdenia pre dobrovoľníka.

 

 

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A (DP, potvrdenie)

– fyzická osoba typ B (DP, potvrdenie)

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2018 na daňový úrad.

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane. Tu nájdete vzor potvrdenia pre dobrovoľníka.

 

 

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (firma)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (DP, potvrdenie) sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sme Vám predvyplnili. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2018 na daňový úrad.

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1 % z dane.

 

Chceme Vám prejaviť vďačnosť za poukázanie percenta z dane. Preto Vás prosíme, v daňovom priznaní zaškrtnite súhlas so zaslaním svojich údajov.

Ďakujeme!

 

Daňový úrad má po splnení zákonných podmienok lehotu 90 dní na prevod prostriedkov na účet ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.  

Ak máte k darovaniu 2 % (3 %) akékoľvek otázky alebo požiadavky, kontaktujte nás mailom na adrese: info@acn-slovensko.org.

Ďakujeme Vám, že aj touto formou podporujete úsilie pápežskej nadácie ACN o pomoc prenasledovaným kresťanov!

 

Prezrite si niektoré z podporených projektov či kampaní ACN.