Aj v roku 2020 trpelo približne 300 miliónov kresťanov na celom svete pre vieru. Správa o stave náboženskej slobody, ktorú pravidelne vydáva pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, výjde už onedlho, a síce na jar 2021. O potrebách núdznych na celom svete svedčia aj štatistiky nadácie ACN za rok 2020.

Nadácia prijala 5 727 žiadostí o pomoc z celého sveta. Pozitívne rozhodnutie a s tým spojenú pomoc dostalo 4 758 projektov. Podpora smerovala do 138 krajín sveta a projekty boli podporené v 1 145 diecézach.

Celkovo teda nadácia ACN podporila každú 3. diecézu na svete.

 

Postavených bolo 248 kostolov

Celkovo bolo postavených, alebo rekonštruovaných 744 objektov, ktoré slúžia na pomoc núdznym, či veriacim v existenčných problémoch. Okrem 248 kostolov, bolo postavených, alebo opravených 220 pastoračných, či sociálnych centier, 133 noviciátov a kláštorov, 107 farských budov a 36 seminárov.

Najviac stavebných projektov prebehlo v Afrike, ďalej nasledujú Východná Európa, Ázia, Latinská Amerika a Blízky Východ.

Katechéti, sestry i kňazi

Spomedzi 641 661 rehoľných sestier na celom svete prijalo akúkoľvek formu pomoci od dobrodincov ACN 18 126, teda každá 35. rehoľníčka na svete.

18 389 katechétov a laikov, ktorí slúžia ako miestni lídri spoločenstiev, učitelia náboženstva, či sociálny pracovníci, dostali pomoc pre projekty, ktoré vedú.

Z celkového počtu bohoslovcov na celom svete, ktorý je podľa agentúry Fides 115 880, nadácia ACN a jej darcovia pomohli s nákladmi na štúdium 14 009 z nich.

Zaujímavosťou je, že najviac mužov, ktorí sa pripravujú na duchovnú službu je v Afrike, a síce 7 589. Dlhodobý trend je stále rastúci a Afrika teda dáva Cirkvi najviac duchovných povolaní, približne dvakrát viac, ako Európa.

Omše sa slúžili na 5 kontinentoch

Podľa štatistík agentúry Fides bolo na svete v roku 2020 414 065 kňazov. Sväté omše na úmysly dobrodincov nadácie ACN slúžilo 45 655 z nich a to v piatich svetových regiónoch: Afrika (16 708), Ázia (13 495), Východná Európa (7 119), Blízky Východ (7 213) a Latinská Amerika (1 120). To znamená, že každý 9. kňaz na svete odslúžil omšu na úmysel podporovateľa nadácie ACN a každý deň sa odslúžilo 4 869 svätých omší.

Celkovo nadácia sprostredkovala odslúženie 1 782 097 svätých omší na úmysly dobrodincov.

 

Len vďaka štedrosti dobrodincov môžeme pomáhať všade tam, kde sú ľudia prenasledovaní pre vieru, trpia, alebo sú v existenčnej núdzi. Ak Vám to situácia dovoľuje, zvážte dar na projekty nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.