Interview s Reinhardom Backesom, projektovým manažérom pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, po návšteve Libanonu v dňoch 7. – 16. septembra 2020.

Aká je situácia v Libanone?

Obyvatelia Libanonu veľmi trpia a platí to najmä pre kresťanov, pretože ich obytná štvrť bola výbuchom zasiahnutá najviac. Situácia v krajine má niekoľko dôvodov: 1. národná mena stráca každý deň hodnotu v dôsledku finančnej krízy, ktorá sa začala minulý rok; 2. škody po výbuchu sú ničivé rovnako ako následky pre státisíce ľudí, ktorí prišli o domov; 3. politická kríza ako zmes korupcie, despotizmu, ignorancie, nekompetentnosti a vonkajšieho vplyvu cudzích mocností paralyzuje obyvateľov i celú krajinu.

Aký bol účel vašej návštevy?

Cieľom bolo získať prehľad o situácii a zistiť, akú podporu tu môže ACN poskytnúť v nasledujúcich mesiacoch. Navštívili sme 23 miest – kostoly, kláštory a ďalšie cirkevné inštitúcie –, ktoré výbuch vážne poškodil. Zhovárali sme sa so siedmimi arcibiskupmi alebo biskupmi rôznych rítov a denominácií, ako aj s arcibiskupom Josephom Spiterim, nunciom v Bejrúte.

Ktorý okamih cesty na vás urobil najsilnejší dojem?

Stretnutie s mladými katolíkmi, ktorí sú odhodlaní nevzdať sa. Všetci pri výbuchu stratili priateľov a poznajú ľudí, ktorým nezostalo vôbec nič. Bolo skutočne pôsobivé vidieť, ako množstvo ľudí príkladne a ochotne pomáha tým, ktorí sú najviac zasiahnutí výbuchom, ako čistia ulice a pod. Veľmi dojímavá bola aj návšteva chudobných rodín libanonských a sýrskych utečencov v Bejrúte a Zahlé.

Mohli by ste uviesť konkrétny príklad?

Spomeniem stretnutie s Georgesom, otcom štyroch detí, ktorý musel opustiť Libanon a odletieť do Dubaja, pretože v Libanone už nie je schopný finančne zabezpečiť svoju rodinu – jeho prípad bol srdcervúci.

Návšteva Libanonu, september 2020
Zľava: diakon Elias Kallas, inžinier Chady Sawaya, arcibiskup Georges Bacouni, Reinhard Backes (ACN), farár Jean-Marie Chami. FOTO: ACN

Aké máte správy od partnerov ACN?

Libanonskí kresťania sú síce veľkorysí, ale v tejto situácii je toho priveľa, aby to sami zvládli. Krajina už roky zažíva vážny hospodársky úpadok. Ľudia bojovali o prežitie už pred výbuchom. Počítajú s tým, že im pomôžeme – duchovne aj finančne.

Prečo by mala ACN podporovať Libanon?

Libanon je poslednou krajinou na Blízkom východe s významným podielom kresťanov. Stal sa tiež útočiskom kresťanov z iných krajín Blízkeho východu, ako sú Sýria a Irak. Libanonskí kresťania sa v spoločnosti tešia veľkej úcte a kresťanské školy si ľudia všetkých vierovyznaní veľmi vážia. Tvoria most medzi rôznymi skupinami v krajine. V dôsledku zhoršenia politickej a finančnej situácie v posledných rokoch však mnoho kresťanov uvažuje o odchode z krajiny, hoci to robia neradi. Povinnosťou ACN je dať im novú nádej, perspektívu, aby zostali v ich krásnej vlasti. A Cirkev, ktorá predstavuje ústredný prvok ich života, musí byť aj prostredníctvom nášho úsilia posilnená.

Aké ďalšie kroky plánuje ACN?

Pripravujeme balíček pomoci v hodnote 2 mil. €. Prvým cieľom je poponáhľať sa s opravami budov, ktoré musia byť zabezpečené ešte pred príchodom zimy. Ide hlavne o opravu striech, dverí a okien na kláštoroch, kostoloch a niektorých priestoroch či budovách cirkevnej správy. Kolega inžinier, ktorý už nám bol veľkou pomocou pri stavebných projektoch v Iraku, ma rovnako sprevádzal na ceste do Bejrútu. Mohol priamo na mieste hovoriť s tamojšími architektmi a inžiniermi – to bolo veľmi užitočné a mimoriadne dôležité.

Kto budú miestni partneri ACN?

Našimi partnermi budú biskupi, kňazi a sestry, ktorých budovy boli výbuchom poškodené. Poškodený bol aj maronitský kostol, najväčší v okrese, a mnoho budov iných rítov, napríklad gréckokatolíckeho a latinského obradu, i pravoslávne kostoly. Všetky budú potrebovať našu pomoc.

Potravinové balíčky boli prvou pomocou rodinám v Libanone. Ak chcete, môžete sa pridať k pomoci Libanonu, ale aj iným podobným projektom.