Sloboda je veľký dar, ktorý na Slovensku už viac ako 30 rokov umožňuje všetkým rozhodovať o svojom živote a žiť podľa vlastného svedomia. Predstavte si však, že by to tak nebolo.

Predstavte si, že by ste kvôli viere nedostali žiadnu prácu. Že by vám nedovolili vyštudovať ani len základnú školu. Mali by ste problém nájsť si bezpečné ubytovanie. Nemohli by ste sa zamestnať. Každý deň by ste riešili, či majú vaše deti čo jesť.

Predstavte si, že by vás kvôli vašej viere zavraždili.

Nepredstaviteľné, však?

Žiaľ, pre mnohých kresťanov vo svete je to každodenná realita.

Pri slovách ako náboženská sloboda, utrpenie, útlak, či prenasledovanie sa nám možno v mysli vynárajú otázky. Je to niečo, čo si už dlhé roky na Slovensku nevieme predstaviť, pretože nám nik nebráni vyznávať a praktizovať vieru.

Keď sa o tejto téme snažíme hovoriť na verejnosti, často nám ľudia nerozumejú. Aká nesloboda? Veď na Slovensku kresťanom nikto neubližuje.

Áno, na Slovensku sa skutočne máme ako kresťania dobre. Môžeme slobode vyznávať a žiť svoju vieru v Krista.

Na svete však žije 300 miliónov kresťanov, ktorí pre svoju vieru v Ježiša Krista každodenne trpia.

Deti v utečeneckom tábore v subsaharskej Afrike
Deti v utečeneckom tábore v subsaharskej Afrike. FOTO: ACN

Krutá realita vo svete: Každý deň zomrie pre vieru v Krista 11 ľudí

Utrpenie našich bratov a sestier má veľa podôb. Kresťania sú v krajinách tretieho sveta často najchudobnejšou vrstvou spoločnosti. Nemôžu si tak dovoliť vzdelanie, alebo žijú v odľahlých regiónoch, kde nie je žiadna práca.

To však nie je všetko.

Sužujú ich aj útoky extrémistov, ktorí sa schovávajú za náboženstvo a ospravedlňujú tak svoju brutalitu. Kresťanov navyše ohrozuje aj neschopnosť autorít riešiť bezpečnosť vlastných obyvateľov. Áno, v niektorých krajinách sa politici hanbia a boja povedať, že prenasledovať a vraždiť kresťanov je zlé.

Navyše, počty útokov na kresťanov sa zvyšujú. Veci dospeli do štádia, kedy vyše 70% všetkých nábožensky motivovaných útokov smeruje na kresťanov. Denne tak pre vieru v Krista zomrie až 11 ľudí. Každý jeden deň.

Ďalšie stovky tisíc kresťanov denne strádajú, riešia existenčné otázky a nemôžu svoju vieru prežívať bez strachu a naplno.

Za týmito číslami sa skrývajú konkrétne príbehy. Príbehy moderných martýrov, svedkov viery, ale aj príbehy nádeje a veľkej Božej milosti.

Toto sú niektoré z nich:

V Burkine Faso zavraždili otca siedmych detí

V africkom štáte Burkina Faso koncom roka 2019 teroristi z Boko Haram odviedli miestne kresťanské ženy za dedinu a na znak poníženia im odrezali jedno ucho. Bola to zároveň výhražka, že ak neprestúpia na islam, alebo neodídu z rodného kraja, zabijú ich. Nezriedka sa teda stáva, že kresťanov skutočne vraždia.

Pri útoku extrémistov v diecéze Dori zahynul miestny katechéta a otec siedmich detí. Vďaka nadácii ACN môže jeho rodina, ale aj mnoho ďalších, opraviť svoj dom, zaobstarať jedlo a bývanie a základnú zdravotnú starostlivosť, ale napríklad aj hospodárske zvieratá, aby boli viac sebestační.

V Pakistane ročne unesú a prinútia k sobášu 1000 dievčat

Maira Šahbaz je pakistanská kresťanka a má 14 rokov. V apríli 2020 kráčala domov z práce, keď pri nej zastavilo auto s tromi ozbrojenými mužmi. Za bieleho dňa ju uniesli a bola donútená vydať sa za moslima Mohameda Nakaša. Jeho komplici pri úniku strieľali do vzduchu.

Zobudím sa každú noc a modlím sa k Bohu za Mairin návrat. Nikto nemá právo vytrhnúť dieťa z jeho rodiny bez súhlasu matky. Jej detstvo, mladosť a všetko, čo poznala, jej zobrali.

Nighat Šahbaz, Mairina mama

Vďaka statočnému právnikovi menom Khalil Tahir Sandhu, ktorý obhajuje mnohých pakistanských kresťanov pred nespravodlivosťou, už beží na súde proces za zrušenie sobáša a Mairin návrat domov. Nadácia ACN je v úzkom kontakte s rodinou a pomocou siete kontaktov poskytuje rodine asistenciu pri všetkých náročných veciach, ktorými prechádza.

Maira Šahbaz s rodinou
Nighat Šahbaz s deťmi

Kňaz vo Venezuele je pre svoju komunitu jedinou nádejou

Otec Angel Colmenares má 29 rokov a je kňazom v Catia La Mar na predmestí venezuelskej metropoly Caracas. Ľudia v jeho štvrti chodia denne od domu k domu a prosia o jedlo, ktoré potom donesú do kostola ako obetné dary. Tie potom otec Angel rozdáva chudobným rodinám.

Vďaka omšovým milodarom, ktoré dostáva prostredníctvom nadácie ACN, môže pomáhať jeho farníkom, ktorí trpia veľkou chudobou a hladom.

Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske

Toto všetko sú situácie, v ktorých nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi nachádza svoje poslanie: pomáhať všade tam, kde sú kresťania v núdzi, alebo trpia pre vieru v Krista.

Chceme, aby títo ľudia zažili dotyk Božej lásky v podobe skutkov konkrétneho milosrdenstva. Pomoc, ktorú dávajú dobrodinci ACN trpiacim buduje duchovné spojenie medzi tými, ktorí majú dostatok a tými, ktorí sú v núdzi.

Takto napĺňame biblický výrok o mystickom Tele Kristovom: „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.“ 1 Kor 12, 26

Ostaňte informovaní: e-mailový klub ACN

Ak vám nie je osud trpiacich a prenasledovaných ľahostajný, stačí sa jednoducho zapísať do e-mailového klubu podporovateľov nadácie ACN. Ako prvý sa dozviete o najnovších udalostiach, ktoré hýbu životmi ľudí trpiacich pre vieru a budete vedieť ako im pomôcť.

Prečo práve u nás?

Informácie, s ktorými pracujeme nepochádzajú z tlačových agentúr, nie sú ovplyvňované verejnou mienkou, či záujmami rôznych skupín. Sú to informácie priamo z terénu od našich projektových partnerov, ktorí nám plne dôverujú a delia sa s nami o ich aktuálne trápenia i radosti.

Prihlásiť sa na odber našich správ môžete tu. 

Modlitba za trpiacich kresťanov nepozná hranice

V prvom rade prosíme všetkých ľudí dobrej vôle o modlitbu. Modlitba buduje vzťah s Bohom a s blížnymi. Aj my môžeme robiť našu prácu len vďaka sile modlitieb tisícov ľudí.

Každoročne v októbri organizujeme celosvetovú modlitbovú akciu Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete. Do tohto podujatia sa môžete zapojiť s vašimi najmenšími, s vašou školou, či farnosťou.

Na svete je približne 400 tisíc dobrodincov, ktorí pomáhajú trpiacim pre vieru práve prostredníctvom nadácie ACN finančne. Každý podľa svojich možností, pravidelne, či jednorázovo.

Dobrodincov ACN často vystihujú Ježišove slová z Markovho evanjelia: „Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala.“

Omšový milodar pomáha kňazom aj celej farnosti

Prostredníctvom nadácie ACN môžete požiadať aj o odslúženie svätej omše na váš úmysel. Tak, ako kresťania od počiatku Cirkvi, môžete aj vy položiť na oltár všetky vaše úmysly, radosti a trápenia, malé aj veľké. A obzvlášť modliť sa za zosnulých.

Svätá omša je ten najvzácnejší dar, ktorý im môžete darovať. Omšové milodary sú cirkevná prax, ktorú poznáme už z prvých storočí, keď veriaci prinášali ako obetu na bohoslužby chlieb a víno a tiež rôzne dary pre Cirkev a pre chudobných.

Ak chcete vedieť viac o tom, ako môžete pomôcť trpiacim kresťanom, zapíšte sa na odber našich správ tu.

Každý deň zomrie vo svete kvôli viere v Krista 11 ľudí. Pomôžte nám zmeniť to.