Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need, u nás známa skôr ako Kirche in Not, oslavuje svoj prvý rok pôsobenia na Slovensku. Od 25. marca 2017 má ACN na Slovensku priame zastúpenie prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Prvé výročie je pre ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi nielen dôvodom na doterajšie bilancovanie, ale predovšetkým momentom úprimnej vďačnosti, ktorú riaditeľka národnej kancelárie Martina Hatoková vyjadruje vo svojom ďakovnom liste tu.