Šťastný nový rok! – tieto slová možno teraz počuť veľmi často. Sú to i prvé slová, ktoré adresoval Mons. Juan José Aguirre Muñoz, biskup z Bangassou v Stredoafrickej republike, nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Nebolo by na nich nič zvláštne, keby ich nevyslovil deň po obsadení svojho mesta ozbrojenými povstaleckými skupinami, v čase, keď v rôznych častiach ešte prebiehali boje.

Biskup želá ostatným to, čo jemu ani jeho ľudu nebolo dopriate. Povstalecká protivládna koalícia, ktorá obviňuje vládu zo zmanipulovania volieb 27. decembra 2020, totiž v uplynulých týždňoch zaútočila na viaceré miesta krajiny.

V súčasnosti kontroluje nielen Bangassou, ale aj veľkú časť krajiny. Vládni vojaci museli po niekoľkých útokoch 3. januára 2021 utiecť, pretože pri prestrelkách minuli všetku muníciu.

„Nechali mňa i môj ľud bez pomoci. Boh po našom boku mlčal,“ hovorí kombonský misionár španielskeho pôvodu a biskup Muñoz. No dodáva, že sa necíti sám, hoci mnohí utiekli do susedného Konga, oddeleného iba riekou. „V najtemnejšej noci si bol tu, len si spal,“ hovorí biskup mlčiacemu, avšak prítomnému Bohu.

„V misii sme prežili pokojnú noc, ale bola to noc napätého ticha. Neďaleko sa nachádzal tank misie OSN v Stredoafrickej republike (MINUSCA), ktorý obsluhovali marockí vojaci.“ MINUSCA sa usiluje upokojiť situáciu cez prítomnosť svojich hliadok a presunúť ozbrojené, policajné i vládne bezpečnostné sily na ich základne.

Na návšteve veriacich
Na návšteve veriacich. FOTO: ACN

Treba uzdraviť mnoho tráum – za každou je trpiaci Kristus. Modlite sa za mier aj za môj ľud.

Biskupovi robia starosti deti a starší ľudia: „Niektoré deti boli zranené zblúdenými guľkami.“ Keď utekali pred požiarmi a útokmi do Konga, „boli zasiahnuté guľkami bez toho, aby vedeli, odkiaľ prišli. Násilie útočníkov ich zastihlo na úteku“.

Biskup Muñoz dúfa, že si noví „páni a vládcovia“ nevybijú hnev na obyvateľstve, žijúcom v úplnej biede. Zažilo už mnoho rokov násilia, smrti, ničenia aj zmien moci vrátane intríg, ktorých cieľom vždy bolo ovládnutie krajiny, veľmi bohatej na nerasty a prírodné zdroje.

Novými „pánmi“ v Bangassou, o ktorých biskup hovorí, sa stala povstalecká protivládna koalícia s názvom Koalícia vlastencov za zmenu (Coalition of Patriots for Change – CPC). Tvorí ju päť vojenských veliteľov a už roky drancujú krajinu. Viacerí z nich sú cudzinci pochádzajúci z Nigeru, Čadu a Sudánu. Biskup, verný svojmu povolaniu, sa k politike nevyjadruje. Jeho prianím je iba to, aby mohol naďalej plniť svoje poslanie.

A kladie si pritom otázku: „Ako si uprostred toľkého násilia zachovať láskavý pohľad?“

Misionári v Bangassou
Misionári v Bangassou na cestách za veriacimi. FOTO: Fundacions Bangassou

Do katolíckej misie ako jednej z mála enkláv, ktoré napriek útokom a násiliu posledných dní stále plnia svoje úlohy, prijali siroty: „Sú nevinné. Keď sa im pozriete do očí, je vám jasné, že nevedia nič o rebeloch, žoldnieroch alebo bojoch o moc. Len počujú výstrely a výbuchy a majú veľký strach.“ Misia spravuje aj dom pre seniorov v inej časti mesta. Biskup je znepokojený situáciou 50 tamojších starších ľudí, z ktorých mnohí trpia rôznymi formami demencie.

„Na vzniknutú situáciu doplácajú najslabší. Naši kňazi a rehoľníci zostali na svojich miestach, dávajú ľuďom všetko a prežívajú chvíle strachu spolu s nimi. Treba uzdraviť mnoho tráum – za každou je trpiaci Kristus. Modlite sa za mier aj za môj ľud.“

Sviatosť zmierenia pre znevýhodnených
FOTO: Fundacions Bangassou

Po vojnách a bojoch medzi vládou a rôznymi skupinami milícií a žoldnierov v rokoch 2013 až 2019, sprevádzaných masakrami civilného obyvateľstva, znásilňovaním a rabovaním, sa zdalo, že sa roku 2020 do Stredoafrickej republiky pomaly vracia pokoj.

Teraz sa tento krátky čas skončil: „Pracovali sme na toľkých krásnych projektoch obnovy krajiny! S mnohými budeme musieť začať odznova… My ľudia však rozmýšľame v iných časových kategóriách než Boh,“ konštatuje biskup.

V roku 2020 nadácia ACN podporila v SAR 22 projektov, predovšetkým existenčnú pomoc a podporu vzdelávania bohoslovcov. Ak chcete pomôcť týmto, alebo podobným projektom, môžete podporiť prácu nadácie ACN darom.