Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete.

 

Až 300 miliónov kresťanov na svete trpí pre svoju vieru. 

Úroveň prenasledovania a utláčania kresťanov dnes vo viacerých častiach sveta dosahuje úroveň genocídy. Napriek faktu, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, sa o tejto skutočnosti hovorí málo, alebo vôbec. V skutočnosti až každý 7. kresťan žije v krajine, kde čelí útlaku pre svoje náboženstvo.

 

Prenasledovanie kresťanov má mnoho podôb.

V krajinách, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len vetou na papieri. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole a rôzne hrozby tam, kde žijú.

Kvôli svojej náboženskej príslušnosti zažívajú tiež nesmiernu núdzu a existenčnú krízu.

V subsaharskej Afrike čelia ekonomickému znevýhodňovaniu a vyhladovaniu, ale i priamym útokom a únosom. Militantné skupiny ich nútia k úteku a často neumožňujú ani prístup humanitárnej pomoci. V Južnej Amerike sú vypaľované kostoly i celé obydlia.

V Severnej Kórei, kde neuznávajú žiadne základné ľudské práva, sa osobitne tvrdo zaobchádza s kresťanmi. Čína svojich občanov hromadne sleduje pomocou umelej inteligencie a podľa toho odmeňuje či trestá ich správanie – kresťanstvo je neprípustné.

V týchto častiach sveta výraznejšie trpia ženy a dievčatá, ktoré vyznávajú „nesprávne náboženstvo“ a sú unášané, znásilňované a nútené k násilnej konverzii. Stávajú sa otrokyňami – sexuálnymi pracovníčkami a manuálnymi robotníčkami.

 

Každý deň zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov.

Toto číslo je v niektoré roky radikálne vyššie – napríklad ak prebieha násilná občianska vojna či cielené plienenie, kedy ich zomierajú desaťtisíce. Mnohí kresťania položia život v snahe zachrániť iných – keď strážia kostoly pred teroristami, či chránia svoje rodiny.

Bohužiaľ, v niektorých krajinách sú bežné priame útoky extrémistov na kresťanské komunity.

Situácia sa nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN ukazujú, že až 70 % nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom.

 

Autoritársky režim, islamský extrémizmus aj etnický nacionalizmus.

Tieto fenomény spôsobujú útlak kresťanov prevažne v Afrike a v krajinách Blízkeho východu.

Dnes, v čase globálnej pandémie koronavírusu sú v krajinách ako napríklad Pakistan, India, Sýria, Irak, či Burkina Faso, Južný Sudán, alebo Mali diskriminovaní ešte viac. Tvoria totiž najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. S príchodom opatrení stratili aj to málo, čo mali – aspoň nejakú prácu a spôsob obživy.

 

„Vo svete, kde sa rozličné formy modernej tyranie snažia potlačiť náboženskú slobodu, alebo zredukovať ju do subkultúry bez práva vysloviť verejne svoj názor, či využívajú náboženstvo ako zámienku pre nenávisť a brutalitu, je nevyhnutne potrebné, aby ľudia rozličných náboženských tradícií spojili svoje hlasy pri volaní po pokoji, tolerancii a rešpektovaní dôstojnosti a práva iných.“

Pápež František
300 miliónov
kresťanov trpí pre svoju vieru
11 kresťanov
zomrie pre svoju vieru v Krista každý deň
70% útokov
s náboženským motívom sa deje na kresťanoch

Za týmito znepokojujúcimi číslami sa skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej.

 

Aké sú príbehy trpiacich kresťanov?

 • Pakistan: Maloletá kresťanka unikla pred nútenou konverziou

  Pakistan: Maloletá kresťanka unikla pred nútenou konverziou

 • Od začiatku roka uniesli v Nigérii už najmenej 18 kňazov

  Od začiatku roka uniesli v Nigérii už najmenej 18 kňazov

 • Burkina Faso: Ráno neviete, či večer budete ešte nažive

  Burkina Faso: Ráno neviete, či večer budete ešte nažive

 • Prežili útok na kostol v Nigérii: „Strieľali nás všetkých, jedného po druhom.“

  Prežili útok na kostol v Nigérii: „Strieľali nás všetkých, jedného po druhom.“

Stav náboženskej slobody vo svete

Správa o stave náboženskej slobody vo svete 2021 (Religious Freedom in the World Report), ktorú vypracovala pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, konštatuje, že sa v každej tretej krajine sveta objavujú závažné porušenia práva na náboženskú slobodu.

Správa analyzuje, do akej miery sa základné ľudské právo na náboženskú slobodu rešpektuje vo všetkých 196 krajinách sveta, a to vo vzťahu k všetkým náboženstvám a náboženským smerom.

Podľa tejto správy, ktorú nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi predstavila 28. apríla 2021, nebolo toto základné ľudské právo v období rokov 2018 – 2020 rešpektované v 62 krajinách zo 196 krajín sveta, čo zodpovedá 31,6 %.

 

67 %
ľudí na svete žije v krajine, kde je porušovaná sloboda vierovyznania. To je 5,2 miliardy ľudí
62 štátov
na svete porušuje náboženskú slobodu (zo 196)
42 krajín
na svete je miestom, kde za zmenu vierovyznania môžete trpieť
1,2 miliardy
ľudí je vystavených islamistickému extrémizmu v 26 krajinách

Na tieto skutočnosti poukazuje celý svet

Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, kostoly, katedrály, či monumenty po celom svete.

Ľudia na všetkých kontinentoch sa spájajú v modlitbe a symbolom červenej farby – farby mučeníkov – poukazujú na nespravodlivosť, ktorá sa deje na veriacich na celom svete.

Rozsvieťme chrámy a stavby na Slovensku

Aj na Slovensku sa v minulých rokoch rozžiarili červenou farbou objekty národného i lokálneho významu.

Kurzorom rozsvietite budovy načerveno. Skúste to aj naživo –zapojte sa 23. novembra 2022 a dajte nám vedieť o svojej aktivite na info@acn-slovensko.org.

Ako sa zapojiť?

Červená streda sa tento rok uskutoční 23. novembra.

Jej zmyslom je pripomínať si tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Znakom tejto iniciatívy je rozsvietené červené svetlo symbolizujúce krv trpiacich pre vieru.

Zapojiť sa môžete ako jednotlivec, rodina, spoločenstvo, farnosť i obec, napríklad týmito spôsobmi:

 • nasvietiť červeným svetlom kostol, významnú budovu, stavbu či pamätník vo vašej obci
 • usporiadať spoločnú liturgiu či modlitbové stretnutie s úmyslom za prenasledovaných
 • súkromne sa pomodliť za prenasledovaných
 • zdieľať informácie o Červenej strede na sociálnych sieťach s hashtagmi #cervenastreda #redwednesday

Využite materiály na stiahnutie:

 

300 miliónov trpiacich kresťanov potrebuje našu pomoc

Červená je farba mučeníkov. Na Červenú stredu si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Chceme, aby aj Slovensko bolo krajinou, ktorej záleží na dôstojnosti každého človeka a aby sa aj u nás rozšírilo povedomie o skutočnom utrpení mnohých nevinných ľudí.

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je celosvetová charitatívna organizácia a od roku 2011 je nadáciou pápežského práva podľa chirografu pápeža Benedikta XVI.

 

Už desiatky rokov účinne pomáhame len vďaka dobrodincom. ACN nemá prijmy zo štátneho rozpočtu, korporácii ani grantov. Nesmierne si vážime štedrosť každého darcu.