Chcem info

Ak chcete BEZPLATNE DOSTÁVAŤ silné príbehy ľudí z celého sveta, živé svedectvá zo vzmáhajúcich sa komunít, informácie o živote trpiacich kresťanov, či správy o podporených projektoch, vpíšte sem svoj email alebo poštovú adresu:

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“): Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (IČO 50582577) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR. Bližšie informácie o mojich právach a o ochrane mojich osobných údajov mi Prevádzkovateľ poskytuje na www.acn-slovensko.org.

Ak nemáte email, zadajte Vašu poštovú adresu:


Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“): Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (IČO 50582577) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR. Bližšie informácie o mojich právach a o ochrane mojich osobných údajov mi Prevádzkovateľ poskytuje na www.acn-slovensko.org.

Súhlasím