Darujte 2% dane na pomoc trpiacim

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je medzinárodná katolícka dobročinná a pastoračná organizácia, ktorá od roku 1947 pomáha ľuďom všade tam, kde sú prenasledovaní pre vieru, utláčaní alebo v existenčnej núdzi. Zastúpenie má v 26 krajinách sveta a ročne podporí viac ako 5 000 projektov konkrétnej a adresnej pomoci komunitám, ktoré trpia. Medzi základné formy pomoci patria:

  • existenčná a krízová pomoc (Sýria, Irak, Libanon, Mozambik, subsaharská Afrika…)
  • stavba kostolov a budov, ktoré slúžia núdznym (školy, nemocnice, sociálne centrá),
  • dopravné prostriedky pre tých, ktorí slúžia v odľahlých miestach (napr. Južná Amerika, Afrika, ostrovné oblasti…)
  • vzdelávanie kňazov, rehoľníkov a katechétov (Ukrajina, Bielorusko…),
  • distribúcia kníh a biblií (Biblia, Detská biblia, katechizmus pre mladých Youcat, učebnice, atď.)
  • pomoc s právnou obranou nespravodlivo obvinených pred súdmi v krajinách, kde sú náboženské menšiny diskriminované (Pakistan, India…)
  • a iné.

Postup pre zamestnancov

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť sa podáva zamestnávateľovi písomne.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Stiahnite, vytlačte a prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať.

Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

Postup pre fyzické osoby

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII v type A, oddiel XII v type B).

Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú v tomto dokumente na stiahnutie.

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 %, označte v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2021) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. marca 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť).

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Udaje na poukázanie 2 %

Obchodné meno (Názov): ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Právna forma: Účel.zar.cirkvi a náb.s (Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti)
Ulica: Sládkovičova

Súpisné/orientačné číslo: 7
PSČ: 81106
Obec: Bratislava
IČO: 50582577

Dokumenty na stiahnutie