Podpora seminaristov na Ukrajine

Ukrajinská Cirkev potrebuje kňazov, ktorí budú uzdravovať rany spôsobené vojnou a chudobou. Vďaka Bohu duchovné povolania v krajine prekvitajú. No mladí seminaristi potrebujú vašu pomoc. Vďaka Vám pomôžeme doštudovať 69 nádejným kňazom.

Prisľúbili sme pomoc 57 projektom formácie seminaristov. Potrebujeme na to 674 933 €

Zdieľajte:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

Cirkev na Ukrajine zápasí s mnohými problémami – rastúca sekularizácia spoločnosti, neprestávajúca ekonomická kríza, ozbrojené konflikty na východe krajiny. Naši ukrajinskí bratia a sestry potrebujú pastoračnú starostlivosť a preto súrne potrebujú nových kňazov. „Všetko, čo Cirkev vlastnila – budovy, zariadenia, hmotné statky –, skonfiškoval komunistický režim. Bez pomoci zo zahraničia si nedokážeme pomôcť,“ hovorí otec Petro Zhuk, rektor seminára v Kyjeve. Po páde komunizmu sa našťastie podarilo znovu vybudovať semináre. Povolaní je dosť a ľudia túžia spoznať katolícku vieru a kresťanské učenie. Arcibiskup Sviatoslav Ševčuk zažil prenasledovanie za komunizmu a je rád, že mladí muži majú dnes slobodu nasledovať hlas povolania. V Kyjeve sa na kňazstvo pripravuje 69 seminaristov, ktorí potrebujú našu pomoc, aby mohli doštudovať. 

Svedectvá

Mario Dovhnayk, seminarista z Kyjeva

„Tretinu školného mi platí nadácia ACN. Ak by som túto pomoc nedostával, nemohol by som študovať. Som naozaj poctený a šťastný, že vo svete sú ľudia, ktorí mi chcú pomôcť. Ďakujem Vám!“

Ako nadácia pápežského práva má ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi privilégium vystupovať v mene Katolíckej Cirkvi.
„Pozývam vás všetkých pridať sa k nadácii ACN a konať dielo milosrdenstva po celom svete.“

Kontakt

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Sládkovičova 7
811 06 Bratislava

IČO: 50582577
DIČ: 2120419356

www.acn-slovensko.org
Tel.: +421 948 192 091
Email: info@acn-slovensko.org

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi má na Slovensku právnu formu účelového zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti.
Medzinárodná organizácia ACN – Aid to the Church in Need gGmbH, HRB 8446 je nezisková organizácia registrovaná v Nemecku. Medzinárodný finančný audit vykonáva renomovaná spoločnosť KPMG.