Sprevádzanie rodín na Srí Lanke

Tri desaťročia násilných konfliktov medzi etnickými skupinami Tamilčanov a Sinhálcami už rozdelili veľa miestnych komunít a spôsobili množstvo zranení v rodinách. Tieto rodiny dnes potrebujú sprevádzanie, aby sa nerozpadli. S vašou pomocou budeme môcť podporiť pastoráciu týchto rodín.

Prisľúbili sme pomoc pre 98 projektov formácie laikov a pastorácie rodín. Potrebujeme na to 1 114 936 €.
Zdieľajte:
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

Srílančania stále liečia rany, ktoré v spoločnosti spôsobili tri desaťročia etnických konfliktov medzi Tamilčanmi a Sinhálcami. Pred Cirkvou stojí veľká výzva hlásať zmierenie medzi etnikami Tamilčanov a Sinhálčanov. Keďže Cirkev pozýva do spoločenstva ľudí všetkých etník v krajine, evanjelizácia na Srí Lanke je cestou hľadania porozumenia a odpustenia. Mnohé rodiny stratili počas konfliktov manželov a otcov, ktorí sú ich živiteľmi. Zmenila sa tak štruktúra rodín a ich fungovanie. No ostali aj takí, ktorí sa musia spoliehať na pomoc. Preto Cirkev zriadila programy formácie a pomoci mladým ľuďom a rodinám. Katolíci tvoria na ostrove asi 7 % obyvateľstva. Po ostatnom teroristickom útoku, keď bombový útočník zavraždil v kostole 259 ľudí a asi 500 zranil, je ďalšou prioritou Cirkvi na Srí Lanke aj medzináboženský dialóg.

Svedectvá

Dolores Suárez, dobrodinka zo Španielska

„Je našou povinnosťou pomôct bratom a sestrám vo viere.“

Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident ACN

„Iba tí, ktorí sú odhodlaní nie len prijať vieru ako fakt, ale aj jej hlbšie porozumieť, môžu skutočne vstúpiť do nevyhnutného diálogu s inými náboženstvami.“

Ako nadácia pápežského práva má ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi privilégium vystupovať v mene Katolíckej Cirkvi.
„Pozývam vás všetkých pridať sa k nadácii ACN a konať dielo milosrdenstva po celom svete.“

Kontakt

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi
Sládkovičova 7
811 06 Bratislava

IČO: 50582577
DIČ: 2120419356

www.acn-slovensko.org
Tel.: +421 948 192 091
Email: info@acn-slovensko.org

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi má na Slovensku právnu formu účelového zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti.
Medzinárodná organizácia ACN – Aid to the Church in Need gGmbH, HRB 8446 je nezisková organizácia registrovaná v Nemecku. Medzinárodný finančný audit vykonáva renomovaná spoločnosť KPMG.