ACN Slovensko: Pomoc trpiacej Cirkvi

PRIPOJTE SA
K DUCHOVNÉMU DARU PRE PÁPEŽA FRANTIŠKA

Osobné modlitby a sväté omše na úmysel Svätého Otca

Požiadať o sv. omšu na úmysel
Svätého Otca
Pomodliť sa za Svätého Otca a jeho úmysly

Kampaň "Duchovný dar pre pápeža Františka" organizuje pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi.

Poďakujme Svätému Otcovi za jeho návštevu najvzácnejším darom: našimi osobnými modlitbami a svätými omšami na jeho úmysly

Sme Františkovi vďační za jeho návštevu, povzbudenie a požehnanie pre celú našu krajinu.

Svätý Otec nás počas návštevy vyzval k akcii. "Myslím aj na naše časy, v ktorých nechýbajú príležitosti vydávať svedectvo. Tu, vďaka Bohu, nie sú kresťania prenasledovaní, ako v mnohých iných častiach sveta. Zosvetštenie a vlažnosť však znehodnocujú svedectvo, kým kríž vyžaduje jasné svedectvo, pretože kríž nechce byť zástavou, ktorú by vystavovali, ale čistým prameňom nového spôsobu života," povedal počas slávenia svätej omše v Prešove.

Využite našu Online kaplnku, kde zadáte svoju osobnú modlitbu za pápeža Františka, alebo požiadajte o odslúženie svätej omše na jeho úmysel. Zaslaním dobrovoľného omšového milodaru zároveň pomôžete kňazom, ktorým nadácia ACN pomáha – a ktorí slúžia veriacim v krajinách, kde sú kresťania trpiaci, prenasledovaní, alebo v hmotnej núdzi.

Všetky modlitby a sväté omše, o ktoré požiadate prostredníctvom našej stránky, pápežovi Františkovi odovzdáme OSOBNE a uistíme ho o vašej duchovnej blízkosti a podpore.

Požiadať o sv. omšu na úmysel Svätého Otca
pápež františek

„V modlitbe nás Boh ,berie, požehnáva (dobrorečí) a následne nás láme a rozdávaʻ, kvôli hladu všetkých. Každý kresťan je povolaný, aby sa v Božích rukách stal chlebom, ktorý sa láme a dáva.“