ACN Slovensko: Pomoc trpiacej Cirkvi

PRIPRAVME SPOLOČNE DUCHOVNÝ DAR PRE PÁPEŽA FRANTIŠKA

Osobné modlitby a sväté omše na úmysel Svätého Otca

Požiadať o sv. omšu na úmysel
Svätého Otca
Pomodliť sa za Svätého Otca a jeho úmysly

Kampaň "Duchovný dar pre pápeža Františka" organizuje pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi.

Pripravte Svätému Otcovi spolu s nami ten najvzácnejší dar: naše osobné modlitby a sväté omše na jeho úmysly

Premýšľali ste už niekedy nad tým, čím by ste pápeža Františka radi obdarovali? Darov pri svojej návšteve Slovenska určite nedostane málo... Ako mu však môžeme darovať niečo naozaj osobné a zároveň zabezpečiť, aby sa náš dar dostal do jeho rúk?

Využite našu Online kaplnku, kde zadáte svoju osobnú modlitbu za pápeža Františka, alebo požiadajte o odslúženie svätej omše na jeho úmysel. Zaslaním dobrovoľného omšového milodaru zároveň pomôžete kňazom, ktorým nadácia ACN pomáha – a ktorí slúžia veriacim v krajinách, kde sú kresťania trpiaci, prenasledovaní, alebo v hmotnej núdzi.

Všetky modlitby a sväté omše, o ktoré požiadate prostredníctvom našej stránky, pápežovi Františkovi odovzdáme po skončení jeho návštevy a uistíme ho o vašej duchovnej blízkosti a podpore.

Požiadať o sv. omšu na úmysel Svätého Otca
pápež františek

„V modlitbe nás Boh ,berie, požehnáva (dobrorečí) a následne nás láme a rozdávaʻ, kvôli hladu všetkých. Každý kresťan je povolaný, aby sa v Božích rukách stal chlebom, ktorý sa láme a dáva.“