V Etiópii pretrváva v dôsledku politického konfliktu medzi vládou a nacionalistickým Ľudovým frontom za oslobodenie Tigraja humanitárna kríza. Konfrontácia prepukla v novembri 2020 a viedla k brutálnemu vojenskému zásahu vládnych jednotiek a spojeneckých eritrejských vojsk v regióne Tigraj na severe krajiny.

„Panujú tu hlad a strach. Súčasná situácia je poznačená ničivou vojnou, ktorá besnie takmer v celom Tigraji,“ informuje pápežskú nadáciu etiópsky kňaz z tohto regiónu krajiny. On sám bol 5 mesiacov izolovaný od okolitého sveta (z bezpečnostných dôvodov ACN nezverejňuje jeho meno ani podobu). Najväčším problémom je, že ľudia „nemajú slobodu pohybu“, a preto „nefungujú verejné služby, nie je dostatok jedla ani liekov, chýba pocit bezpečnosti a dôvery“.

Počas telefonického rozhovoru s ACN naliehavo upozornil, že „situácia sa z minúty na minútu zhoršuje“ a „ľudia stoja na okraji priepasti“. Najmä deti a siroty trpia podvýživou a osamelosťou. Hovoril o matkách, ktoré „prichádzajú a prosia o pomoc, pretože sa im stratili deti a nevedia, kde sú“. Povedal: „Chýbajú mi slová na opísanie tohto utrpenia – je tu toľko zúfalstva! Ľudia sú traumatizovaní.“ Väčšina územia regiónu Tigraj je bez pokrytia internetom; ak ho niekde majú, funguje zriedka. Dodávky elektriny sú rovnako obmedzené (i rozhovor s pápežskou nadáciou bol niekoľkokrát prerušený).

Región Tigraj. Foto: Magdalena Wolnik / ACN

Kňaz neuviedol presné miesto, kde žije, aby predišiel možným represáliám, no potvrdil, že „traja katolícki kňazi boli v svojich farnostiach ohrození a zbití. Majetok farností vojaci vyrabovali a stovky ľudí brutálne zavraždili“. Skonštatoval však, že napriek tejto situácii „Cirkev nikdy neprestala plniť svoje poslanie. Opatruje svoje ovečky s potrebnou svedomitosťou a predvídavosťou, napríklad pokiaľ ide o výber času a miesta spoločných stretnutí – ešte stále nie je bezpečné pohybovať sa“.

Hoci v Tigraji prežívajú veľké utrpenie a strach, kňaz sa so svojimi veriacimi pripravoval na veľkonočné sviatky. Etiópska cirkev ich podľa východného rítu oslavuje 2. mája. Uprostred smútku chce kňaz všetkým pripomenúť, že „Boh je verný svojim prisľúbeniam, svätým slovám a nekonečnej láske k ľuďom, ktorých stvoril na svoj obraz a podobu. Boh je láska, i keď jeho nevyspytateľným cestám niekedy nerozumieme. To, čo je pre ľudí temnotou, môže byť pre neho svetlom. To, čo považujú za smrť, môže pre neho znamenať večný život“.

Kňaz spoznal ACN, keď pracoval ako misionár v odľahlých oblastiach na juhu Etiópie – zasadil sa tam za zmierenie znepriatelených etnických skupín. Vidí, že aj na severe krajiny je teraz nevyhnutné hovoriť s ľuďmi o zmierení a odpustení, a to po všetkých hrôzach, ktoré od novembra 2020 pretrpeli.

Poukazuje na skutočnosť, že príčiny konfliktu a násilia sú tu úplne odlišné: „Životné prostredie, mentalita a kultúra ľudí, s ktorými som pracoval ako misionár na juhu, boli úplne iné. Ľudia tam chovali dobytok, nikdy nemali možnosť získať vzdelanie, dovtedy nepočuli o Ježišovi Kristovi a uctievali modly – boli obmedzení zdedeným kultúrnym presvedčením. Keď spoznali Krista, dokázali si navzájom lepšie porozumieť.“

Tigraj je jedným z najrozvinutejších regiónov krajiny s takmer 2 000-ročnou históriou kresťanstva: „Začali sme sa spoliehať sami na seba a zabudli sme na Boha. To je naším problémom na severe. Keď vylúčime Boha z nášho života, prichádza smrť – a presne to sa teraz deje. Šli sme úplne inou cestou. Musíme sa obrátiť, aby sme našli pravého Boha, ktorý nás miluje a obetoval sa za nás. Až potom môže nastať zmierenie.“

Jeho túžbou je usilovať sa práve o toto zmierenie. Svoju víziu vysvetľuje jednoducho: „Treba vytvoriť projekt rozvoja mládeže, pretože mládež je základom premeny celej spoločnosti, a to duchovnej i hospodárskej. Nová evanjelizácia sa začína rodinami. Musíme začať vzdelávať mladých ľudí.“

Napriek veľkým ťažkostiam pri vstupe do konfliktnej zóny, ako aj problémom pri komunikácii s regiónom Tigraj pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi prostredníctvom omšových milodarov podporuje kňazov eparchie Adigrat, do ktorej patrí celé územie regiónu.

Kňaz, s ktorým bola v telefonickom spojení, ďakuje dobrodincom ACN a prosí ich: „Modlite sa za nás naďalej a pomáhajte nám. Potrebujeme vašu fyzickú aj psychickú podporu. Sme v mimoriadne kritickej situácii a Cirkev stojí pred výzvou, aby konala viac než kedykoľvek predtým. Ďakujem vám za solidaritu a úprimný súcit v týchto dramatických časoch, ktoré prežívame.“

 

Len vďaka štedrosti dobrodincov môže nadácia ACN pomáhať ľuďom v núdzi na celom svete. Zvážte dnes dar podľa vašich možností a navštívte náš darcovský portál. Ďakujeme.