Chrám Hagia Sofia v Turecku
Foto: ACN

Oficiálne vyhlásenie pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi k rozhodnutiu tureckej vlády urobiť z chrámu Hagia Sofia v Istanbule mešitu. Vyhlásenie je spoločné pre všetky národné kancelárie ACN na svete.

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je vážne znepokojená premenou objektu Hagia Sofia. Téma náboženstva bola znova zneužitá s cieľom posilniť politickú moc. Týmto krokom, ktorý kritizuje takmer celý svet, sa turecký prezident Erdogan zjavne usiluje o posilnenie svojej osobnej popularity, pričom sa snaží odvrátiť pozornosť od skutočných problémov vlastnej krajiny. 

Nadácia ACN chápe rozhorčenie kresťanov v Turecku a naprieč krajinami Blízkeho Východu, ktoré vyvolal tento politický krok. Je to totiž priama cesta k ďalšiemu zhoršeniu postavenia kresťanov a ostatných náboženských menšín v regióne. Napriek protestom proti znevýhodňovaniu a napriek jasným garanciám v ústave, Turecko často zaobchádza s príslušníkmi náboženských menšín ako s občanmi druhej kategórie a podkopáva korene ich identity. 

Mešita je menší problém ako neustále krviprelievanie

Zároveň však musíme skonštatovať, že aj reakcie mnohých štátov a politikov vnímame skepticky. Zatiaľ čo zmena Hagie Sofie na mešitu si vyslúžila hlasnú kritiku, neustále pretrvávajúcemu násiliu páchanému na kresťanoch a ďalších náboženských menšinách – často za účasti vládnych garnitúr – mnohé krajiny sveta nevenujú takmer žiadnu pozornosť. 

Znova zdôrazňujeme, že právo na úplnú slobodu náboženského presvedčenia a svedomia je neoddeliteľne spojené s dôstojnosťou každého jedného človeka a toto právo mu nemôže nikto a za žiadnych okolností odňať. Preto vyzývame všetky vlády, národné aj medzinárodné organizácie, predovšetkým Organizáciu spojených národov, aby aktívne bránili toto základné ľudské právo.

Nadácia ACN odsudzuje všetky formy stupňujúceho sa krajného nacionalizmu vo svete, nezriedka motivované konkrétnymi náboženskými ideológiami. V dôsledku toho sú príslušníci náboženských menšín vo svojej vlastnej krajine považovaní za cudzincov či nepriateľov, a to aj napriek tomu, že ich predkovia žili v danej krajine oveľa skôr ako predkovia tých, ktorí majú dnes moc a vplyv.

Krvavá história sa nesmie opakovať

Upozorňujeme najmä všetky krajiny demokratického Západu, aby sa poučili z neľudských príbehov histórie Stredného Východu v 20. storočí. Už nikdy nesmiete mlčať, keď je ohrozené prežitie náboženských menšín, či už v Turecku, Iraku, Indii, Číne, Pakistane a tak ďalej. 

Aj keď situácia v Turecku je vážna a zmena objektu Hagia Sofia na mešitu vzbudzuje znepokojenie, netreba zabúdať na to, že v porovnaní so strašným krviprelievaním a prenasledovaním je táto udalosť oveľa menej podstatná.

Každý deň zomrie pre vieru v Krista až 11 kresťanov. Pomôžte nám zmeniť to.