Poprední predstavitelia hinduistických nacionalistov vyhlásili, že plánujú kampaň proti náboženským konverziám, a to najmä v kmeňových oblastiach Indie. Tvrdia, že kresťania v tajnosti a údajnou manipuláciou obracajú domorodcov na kresťanskú vieru. Predstavitelia Katolíckej cirkvi v svojej reakcii uviedli, že takáto kampaň trvá už dlho. Jej cieľom je rozdeliť ľudí podľa náboženstiev, aby z toho nacionalisti mali politický prospech.

V kmeňových oblastiach došlo k prudkému nárastu násilia páchaného na kresťanoch. Kresťanskí predstavitelia preto vyzvali vládu, aby zakročila. „Toto nie je kampaň sama osebe, nie je nečakaná a už vôbec nie je nová. Bola agendou Národnej dobrovoľníckej organizácie (RSS – Rashtriya Swayamsevak Sangh) počas jej takmer 96-ročnej existencie,“ uviedol John Dayal, novinár, katolícky aktivista a hovorca Celoindickej katolíckej únie (AICU – All India Catholic Union), pre pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Národná dobrovoľnícka organizácia (RSS) je základňou hinduistického nacionalizmu a hnacou ideologickou silou vládnucej Indickej ľudovej strany (BJP – Bharatiya Janata Party), ktorá od roku 1998 patrí k hlavným politickým subjektom na indickej politickej scéne.

Útočníci strhli kríž a na jeho mieste postavili provizórnu hinduistickú „kaplnku“
Útočníci strhli kríž a na jeho mieste postavili provizórnu hinduistickú „kaplnku“.

John Dayal ako spoluzakladateľ Spojeného kresťanského fóra pre ľudské práva (UCFHR – United Christian Forum for Human Rights) objasňuje situáciu: „Svetová rada hindov (VHP – Vishna Hindu Parishad), jedna z najdôležitejších zložiek RSS, sa ujala vedenia v kmeňových oblastiach strednej Indie. Takmer sa jej podarilo popudiť proti kresťanom spoločenstvá kmeňa Adivasi v lesných oblastiach Džárkhand, Urísa, Čatísgarh a Madhjapradéš.“

Národná dobrovoľnícka organizácia a Svetová rada hindov oznámili kampaň prostredníctvom spravodajských kanálov. John Dayal v tejto súvislosti pripomenul, že „by mali svoje obvinenia podložiť údajmi a štatistikami. Roku 1950 bol podiel kresťanov v populácii Indie 3 %, roku 1971 to bolo 2,6 % a pri sčítaní ľudu roku 2011 už len 2,3 %. Tieto fakty dokazujú, že súčasné obvinenia sú neopodstatnené“.

„Upriamenie pozornosti v kampani práve na kmeňové oblasti prezrádza skrytú politickú agendu,“ vysvetľuje Arun Pannalal, ktorý sa pod záštitou Čatísgarhského kresťanského fóra (Chhattisgarh Christian Forum) zasadzuje za práva trpiacich kresťanov v stredoindickom spolkovom štáte Čatísgarh. Indická ľudová strana ako hinduisticko-nacionalistická strana vo voľbách roku 2019 stratila kontrolu nad štátom Čatísgarh, v ktorom dominuje kmeňové obyvateľstvo, ako aj nad susedným spolkovým štátom Džárkhand. „Preto rozbehli túto kampaň. Pokúšajú sa rozdúchať emócie hinduistických nacionalistov a obvinenia z náboženských konverzií sú veľmi jednoduchým prostriedkom.“

Stretnutie kresťanských spoločenstiev v Kalkate
Stretnutie kresťanských spoločenstiev v Kalkate

„Dobre naolejovaný stroj je už v pohybe: pred týmto útokom na kresťanov sa najprv začali objavovať správy v novinách namierené proti náboženským konverziám, po nich nasledovali televízne diskusie, do ktorých však neboli pozvaní žiadni kresťania, aby mohli vystúpiť na svoju obranu. Využívajú sa i sociálne médiá: zaznamenávame rôzne nenávistné prejavy, pripravujú sa vyhlásenia proti konverziám. Keď atmosféra nenávisti dozreje, dôjde k útoku,“ hovorí Arun Pannalal.

Podľa jeho slov sa „pravidelne konajú zhromaždenia v dedinách a počas nich dochádza k štvaniu proti kresťanom. Na stretnutiach sa zúčastňuje aj niekoľko tisíc príslušníkov kmeňa. Dávajú im zadarmo jedlo a vštepujú nenávistné myšlienky. To je aj vysvetlením, prečo boli kresťania vyhnaní z Čatísgarhu“. Nedávno došlo k ďalšiemu útoku, pri ktorom bol strhnutý kríž. „Počet hanebných skutkov namierených proti kresťanom sa alarmujúco zvyšuje,“ uvádza Arun Pannalal.

„Úrady majú presadzovať právny štát a zabezpečiť, aby vinníci neunikali spravodlivosti,“ uviedol pre ACN Victor Henry Thakur, arcibiskup Raipuru, hlavného mesta Čatísgarhu. „Predtým sa útoky na kresťanov objavovali sporadicky, teraz sú pravidelné, organizované a koordinované.“

„Nepochybujem o tom, že téma náboženských konverzií je len agendou nacionalistov,“ konštatuje pre ACN miestny duchovný z diecézy Ráňči, hlavného mesta štátu Džárkhand. „Usilujú sa vtiahnuť členov rôznych kmeňov do svojich zámerov. Presviedčajú ich, že aj oni sú hinduisti, hoci všetci vieme, že animistická kmeňová kultúra je oveľa staršia ako hinduistická. Nacionalisti svojím konaním sledujú jediný cieľ – poštvať kmene proti kresťanom. Cirkev nemá možnosť zakročiť proti zločincom. Účinne zasahovať musí štátny aparát od polície po súdnictvo – jeho úlohou je ochrániť kresťanov.“

Nadácia ACN schválila v lete 2020 niekoľko projektov v Indii: Stavba sociálno-pastoračného centra v meste Diphu, stavba kostola v oblasti Gumla, alebo podpora pastorácie rodín v oblasti Hazaribagh.