Informácia

Poslaním pápežskej nadácie je podpora veriacich všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo v núdzi. Náš model práce je: INFORMÁCIA – MODLITBA – AKCIA.

Informácia – nasledujúc učenie Cirkvi odvážne reagujeme na aktuálne výzvy vo svete. Len ten, kto je informovaný o núdznej situácii Cirkvi a jej trpiacich údov, bude sa angažovať za právo a spravodlivosť. Kresťania nesmú mlčať, keď sú umlčiavaní ich bratia a sestry. Musia byť sami informovaní a informovať aj druhých.

„Vyrušil som pokoj svedomia dobrých občanov Božieho kráľovstva, ktorí považujú Cirkev za štát blahobytu, v ktorom si môžu bezpečne žiť pre spásu svojej duše bez toho, aby sa starali o ostatných.“

(páter Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN)

Novinky:

Podporené projekty:

Kampane:

Ak chcete dostávať aktuálne správy o živote kresťanov vo svete, najmä trpiacich
a prenasledovaných, prihláste sa na odber newslettera:

Piliere našej činnosti