Celoslovenská zbierka pomôže prenasledovaným kresťanom

Bratislava, 7. marec 2018 (TK KBS)  – V piatu pôstnu nedeľu, ktorú budeme sláviť 18. marca 2018, sa uskutoční vo všetkých slovenských katolíckych kostoloch zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Vyhlásili ju biskupi Slovenska. Urobili tak ešte v polovici októbra 2017 na plenárnom zasadnutí v Spišskej Kapitule. Táto zbierka nadviaže na predchádzajúce dve z rokov 2015 a 2016. Zo zbierok na pomoc prenasledovaným kresťanom Cirkev za posledné dva roky pomohla sumou vyše 500 tisíc eur.

„Nie je to tak dávno, čo sme my sami dostali možnosť nového začiatku. Po páde komunizmu prišla príležitosť obnoviť zničené kláštory, opraviť chrámy, vybudovať školy, rozvinúť dlho potláčaný život Cirkvi na Slovensku. Dostalo sa nám mnoho pomoci zo zahraničia, od našich bratov a sestier vo viere. Nie sme dnes bohatí a ani všetky naše potreby nedokážame pokryť. Avšak vďačnosť za Božie dary, ktoré sme dostali prostredníctvom dobrých ľudí, nás povzbudzuje, aby sme sami pomáhali. Našim bratom a sestrám vo viere, ktorí sa vo vojnou zničených krajinách pokúšajú začať odznova: aby nemuseli utekať, aby mohli zostať v rodnej zemi,“ prihovára sa veriacim v špeciálnom letáku, ktorý bude distribuovaný do všetkých farností Slovenska, Mons. Jozef Haľko, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre migrantov a utečencov. V mene všetkých biskupov ďakuje „za každý milodar pre ich záchranu. Vďaka vašim obetám sa už poskytlo mnoho pomoci a veľa ďalšej sa ešte poskytne,“ dodáva.

Pôstna zbierka nadväzuje na zbierky z minulosti, ktoré smerovali na podobný účel (na Kvetnú nedeľu 2015 – 29. marca 2015; na Nedeľu Božieho Milosrdenstva – 3. apríla 2016). Ich cieľom bolo nielen poskytnúť humanitárnu pomoc, ale aj podporiť kresťanské komunity, aby mohli prežiť toto zložité obdobie a neopúšťali svoje domovy.

„Vďaka príspevkom slovenských darcov, ktorí podporili podobnú zbierku v roku 2015 a 2016 sme pomohli približne 42 000 ľuďom núteným ujsť zo svojej vlasti v Iraku a Sýrii. Po mojom polročnom pôsobení na humanitárnom projekte v irackom Kurdistane môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že utečenci sú odhodlaní sa vrátiť a znovu vybudovať svoje domy a kostoly. Bez pomoci to však dokážu iba veľmi ťažko,“ pridáva sa v letáku generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman. „Len vďaka vašej štedrosti im k tomu budeme môcť pomôcť. Spolu s nimi vám za váš dar vyslovujem už vopred úprimné „Pán Boh odmeň“,“ dodáva Erich Hulman.

Oficiálny leták distribuuje do farností v náklade 120 000 kusov Slovenská katolícka charita. Hovorí o samotnej zbierke a hlavnú časť letáka tvorí informácia o tom, ako Cirkev u nás konkrétnym spôsobom pomohla utečencom a prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe.

Ide o štyri hlavné časti podpory. Prvou z nich bol príspevok na základné potreby na prežitie, ako napríklad distribúcia potravinových a hygienických balíčkov, zabezpečenie solárnych panelov a generátora, či obnova a vybudovaní studní. Ďalšími formami sú psychologická pomoc a vzdelávanie. Slovenskí veriaci podporili zabezpečenie prístupu detí, ale aj študentov ku vzdelaniu. Poslednou časťou podpory je budovanie komunity. Ide o výstavbu exercičného domu, pastoračného centra, jaslí a škôlky v Sulejmanii v Iraku. Zbierku je možné podporiť aj prostredníctvom bankového účtu KBS (IBAN: SK 48 0200 0000 0030 9817 63651, variabilný symbol 32018).

O zbierke bude informovať aj pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need, ktorá pred rokom otvorila svoju kanceláriu na Slovensku (ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi). ACN je jediná celosvetová katolícka dobročinná a pastoračná organizácia, ktorá je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou. Za štvrťstoročie u nás na Slovensku podporila projekty vo výške 32 mil. eur. Ako ACN informuje v letáku, ročne podporuje prenasledovaných kresťanov v takmer 150 krajinách sveta. Len v Iraku a Sýrii podporila ACN v roku 2017 projekty v sumách 9,3 milióna a 4,5 milióna eur.

Vďaka štedrosti Slovákov národná kancelária ACN Slovensko v uplynulom roku pomohla kresťanským rodinám na Ninivskej planine v Iraku obnoviť 13 domov v hodnote 75 400 eur. Viac informácií o poslaní a charizme ACN je možné nájsť na internetovej stránke www.acn-slovensko.org. O zbierke je možné nájsť informácie aj na stránke www.charita.sk/pomoc-utecencom.

Informačný leták na stiahnutie

ZDROJ: TK KBS, fotografie: ACN