Otcovské gesto, auto a domy

Chaldejskokatolícky patriarcha Babylonu Louis Raphaël I. Sako.

“Sme veľmi vďační pápežovi Františkovi za jeho otcovské gesto. Pontifex je otcom celej Cirkvi a myslí na všetkých, zvlášť na tých, ktorí zažívajú rovnako veľké utrpenie ako zažívame my,“ reagoval na správu o nedávnom vydražení pápežovho športového modelu Lamborghini chaldejskokatolícky patriarcha Babylonu Louis Raphaël I. Sako. Značnú časť sumy, za ktorú sa unikátny automobil, minuloročný dar talianskej automobilky Lamborghini, predal, vyčlenil Svätý Otec na pomoc irackým kresťanom z Ninivskej planiny. Cieľom projektov, ktoré pápež František prostredníctvom nadácie ACN – Aid to the Church in Need podporil, je umožniť vysídleným Iračanom návrat domov. „Jeho dar nás napĺňa obrovskou nádejou a je zdrojom nesmierneho povzbudenia! Pre nás je dôležité, aby sme zostali na Ninivskej planine, aby sme mohli pokračovať vo svojich životoch v Iraku a byť svedkami viery a evenjeliových hodnôt.“

S podporou ACN sa podarilo obnoviť 4 305 z 12 970 domov zničených domov. Z takmer 20 000 vysídlených rodín sa k máju 2018 vrátilo do svojho nového alebo obnoveného domova 8 768 rodín.S darom od pápeža dokážeme toho ešte viac. Ďakujem Svätému Otcovi z hĺbky svojho srdca, ale zároveň prosím každého, kto môže, aby podporil – hoci len málom – kresťanov na Ninivskej planine, tých, ktorí reprezentujú korene našej viery.“

Jeden z tisícov zničených domov. Obec Batnaya leží asi 20 km severne od Mosulu.

12. mája, práve v deň, kedy sa odohrávala dražba luxusného vozidla v monackom Monte Carle, sa v Iraku konali parlamentné voľby. Výsledky sú dnes už známe. Voľby vyhralo krídlo šiitského duchovného vodcu Muktadu al-Sadra. Pred niekoľkými dňami, než boli hlasy spočítané, komentoval patriarcha Sako možný výsledok takto: „Al-Sadrov postoj k menšinám bol vždy veľmi priaznivý, ale ak vyhrá, budeme najskôr zvedaví, s kým sa rozhodne sformovať koalíciu. Volieb sa zúčastnil veľmi nízky počet voličov, pretože Iračania stratili dôveru v politikov. Je nedostatok programových riešení a korupcia bujnie. V krajine vládne zmätok, ale veríme, že nová politická garnitúra bude vládnuť rozumne a dobre a že jej prioritou bude zjednotenie tak výrazne rozdelenej krajiny, akou Irak v súčasnosti je.“

Od roku 2014 poskytla pápežská nadácia ACN z príspevkov individuálnych darcov po celom svete 37 703 054 eur na humanitárne projekty a na núdzovú pomoc v Iraku. ACN je najaktívnejšou dobročinnou organizáciou na Ninivskej planine.

 

Viac o iniciatíve ACN na pomoc Iraku: https://acnslovensko.sk/irak/

Rád odpoviem na výzvu patriarchu Saka: https://acn-slovensko.darujme.sk/1757/

 

Návrat domov po rokoch.