Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /data/3/0/3087a964-c5f9-449a-9000-1fe350be9010/acnslovensko.sk/web/irak/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Ruiny

Po dobytí Mosulu Islamským štátom (ISIS) začiatkom leta 2014 kresťania a iné menšiny z mesta a jeho okolia utiekli, mnohé iba narýchlo a s tým, čo mohli uniesť. Útočisko hľadali najprv v meste Qaraqosh, vzdialenom od Mosulu asi 20 km, a keď sa o niekoľko týždňov neskôr jednotky ISIS prehnali aj Qaraqoshom, prúdili ďalej do miest Erbil, Alqosh, Dohuk, Zakho, Sulaymaniyah a do iných bezpečnejších miest.
Tieto dve vlny vyhnaných kresťanov a menšinových skupín navýšili počet utečencov v severnom Iraku, ktorí sa náhle ocitli v priamej a úplnej závislosti od pomoci kresťanských cirkví a ich organizácií, na asi 150 000 - a to v priebehu niekoľkých dní!

Po niekoľkých mesiacoch, keď mnohí utečenci vysídlení v rámci svojej krajiny - tzv. vnútorne vysídlené osoby (IDPs – internally displaced persons) - pokračovali v ceste ďalej do iných miest alebo krajín, sa dlhodobý počet rodín, ktoré sú pod opaterou kresťanských cirkví a ich organizácií, ustálil na približne 12 000, čo je asi 95 000 ľudí závislých od pomoci s ubytovaním, stravou, vzdelaním a zdravotnou starostlivosťou.
Mnohí Iračania sa pritom okrem zakúšania náhlej materiálnej biedy a prežívania intenzívneho duchovného utrpenia a strachu o svoje vlastné životy vyrovnávajú aj so stratou niekoľkých rodinných príslušníkov, o ktorých za dramatických okolností prišli vďaka ISIS.

Skaza Ninivskej planiny je masívna: takmer 13 000 domov v deviatich kresťanských mestách a obciach bolo poškodených, vypálených alebo úplne zničených. Všetky bolo vyplienené. Už aj tak zložitú situáciu komplikujú ďalšie problémy: obavy o bezpečnosť v obciach, kurdsko-iracké politické manévrovanie v teréne, poškodená infraštruktúra - voda, elektrina, cesty, školy, nemocnice.
Kritickým a nedoriešeným problémom je aj prekonanie prechodného obdobia medzi ukončením príspevkov na mesačné nájmy pre utečencov a dodávok potravinových balíkov, ktoré momentálne zabezpečujú iba cirkevné organizácie, a začiatkom nového života na Ninivskej planine.

Od marca 2016 je pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need, u nás známa aj ako Kirche in Not, jedinou organizáciou, ktorá podporuje týchto utečencov vo vlastnej krajine. Od začiatku krízy v roku 2014 poskytla nadácia ACN približne 13 160 000 EUR na potravinovú pomoc a 9 956 100 EUR na ubytovanie. Naďalej poskytuje stravu a prístrešie zostávajúcim 95 000 kresťanským utečencom vysídleným v rámci štátu, ktorí čakajú na príležitosť vrátiť sa domov. Ku koncu októbra 2017 ACN tiež úspešne zrealizovala renováciu prvých 188 domov v rôznych obciach na Ninivskej planine. Na rade je 404 domov v Qaraqoshi a 150 domov v Bartelle.

Takmer 50% všetkých finančných prostriedkov vynaložených na udržanie zostávajúcej populácie kresťanov v Iraku - dohromady približne 34,5 milióna EUR za roky 2014 až 2017 - bolo a naďalej je poskytovaných darcami pápežskej nadácie ACN - Aid to the Church in Need, pričom zvyšných 50% pochádza od vlád niekoľkých krajín a od iných charitatívnych organizácií a darcov.