Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /data/3/0/3087a964-c5f9-449a-9000-1fe350be9010/acnslovensko.sk/web/irak/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Z ruín k domovu

Po porážke militantnej organizácie ISIS a po rokoch strávených v provizóriu na hranici prežitia kresťania túžia po tom, aby sa mohli vrátiť do svojich rodných, teraz už oslobodených, ale zato takmer úplne zdevastovaných miest a obcí na Ninivskej planine. Mnohí sa pomaly vracajú na miesta svojich pôvodných domovov, aby vyhodnotili škody a zvážili možnosti, ako začať odznova.

Bez vonkajšej pomoci je však pre nich nemožné zrenovovať si vlastné bývanie a obecnú infraštruktúru. Navyše, v meniacich sa politických konšteláciách na Ninivskej planine nie je jednoduché bez intervencie medzinárodnej komunity zaručiť im ich právo na návrat a opätovné usídlenie.
Zostávajúci irackí kresťania tak nebudú mať inú možnosť ako emigrovať, čo by pravdepodobne znamenalo koniec dvetisícročného kresťanstva v Iraku. Keby sa tak stalo, Blízky východ by prišiel o svedkov sily milosrdenstva a odpustenia. Pred vypuknutím vojny v roku 2003 žilo v Iraku približne jeden a pol milióna kresťanov. Dnes sa ich počet odhaduje na 200 000 až 300 000 a toto číslo naďalej klesá.

NRC – Komisia pre rekonštrukciu Ninivskej planiny
Aj napriek mnohým problémom sa vo februári 2017 z dôvodu obáv o konkrétne osudy ľudí, z ktorých sa stali vysídlenci vo vlastnej krajine, aj o budúcnosť kresťanstva v Iraku ako takého zjednotili miestne cirkvi - Sýrska katolícka cirkev, Sýrska ortodoxná cirkev a Chaldejská katolícka cirkev - v Komisii pre rekonštrukciu Ninive (NRC – Nineveh Reconstruction Committee). Ich spoločným úsilím je obnova ninivských miest a obcí a snaha o naplnenie túžby rodín vrátiť sa ku svojim koreňom. Len samotná renovácia súkromných domov, bez rekonštrukcie infraštruktúry, sa odhaduje na 250 miliónov amerických dolárov.

Snahou NRC, deväťčlenného orgánu zloženého zo šiestich členov zastupujúcich tri spomenuté kresťanské cirkvi a z troch ďalších expertov (komunikácia, finančný manažment a reporting, interná koordinácia), je s podporou miestnych architektov, inžinierov a stavebných firiem:

  • lobovať a získavať finančné prostriedky na obnovu kresťanských miest a obcí na Ninivskej planine a na návrat kresťanov do týchto miest a obcí
  • plánovať a monitorovať rekonštrukciu a podávať správy o využívaní získaných finančných prostriedkov
  • informovať verejnosť o priebehu procesu návratu kresťanov
  • vyzývať všetky vlády a dobročinné organizácie, aby podnecovali k podniknutiu politických krokov medzinárodného spoločenstva, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie univerzálneho práva na návrat pre irackých kresťanov.

Členovia NRC na zasadaní v Ríme v septembri 2017 spoločne vyhlásili: „Na to, aby sa ľudia mohli vrátiť domov, potrebujú nielen strechu nad hlavou, ale aj bezpečné prostredie, aby nemuseli utekať opäť. Kresťania v Iraku nesmú byť uznaní a tolerovaní len ako menšina, ale ako plnoprávni občania.“

ACN – Aid to the Church in Need aktívne podporuje NRC prostredníctvom komunikácie, finančných zbierok a žiadostí o podporu u vlád a kľúčových inštitúcií.