Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /data/3/0/3087a964-c5f9-449a-9000-1fe350be9010/acnslovensko.sk/web/irak/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Domov

V súvislosti so začiatkom tohto mimoriadneho postupu, tzv. „Marshallovho plánu“, ktorého víziou je nielen rekonštrukcia územia, ale neskôr aj podpora zamestnanosti prostredníctvom výstavby a služieb, ktoré s ňou súvisia, si nadácia ACN – Aid to the Church in Need vyžiadala dva prieskumy: odhad škôd a prieskum zámerov obyvateľstva. Závery sú uvedené v nasledujúcich mapách:

V štúdii zameranej na zisťovanie škôd inžinierske tímy katalogizovali mieru zničenia takmer 13 000 súkromných domov, ktoré boli vypálené, zničené alebo čiastočne poškodené organizáciou ISIS, ako aj škody na školách, zdravotných strediskách a cirkevných budovách. Tieto zistenia predstavujú základný prieskum, ktorý slúži ako podklad pre odhad nákladov na rekonštrukciu.

Vypočítaný odhad nákladov na rekonštrukciu bude presahovať 250 miliónov amerických dolárov. NRC pridelí zhromaždené prostriedky podľa škody na majetku vypočítanej v prieskume. NRC bude pracovať v súčinnosti s miestnymi architektmi, inžiniermi a stavebnými firmami priamo na mieste, sledovať postup výstavby, zabezpečovať ukončenie projektu a poskytovať hodnotiace správy príslušným zdrojom financovania.

Súbežne s prieskumom hodnotenia škôd si pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need vyžiadala aj dva prieskumy zámerov obyvateľstva týkajúce sa tých kresťanských rodín, ktoré utiekli do Erbilu z postihnutých regiónov: jeden prieskum v novembri 2016 a druhý vo februári 2017.
Podľa zistení v novembrovom prieskume sa len 3,28% respondentov chcelo vrátiť do rodných miest a obcí; v tom čase bola bezpečnostná situácia na oslobodenom území stále krehká a naďalej prebiehali bojové operácie. V nadväzujúcom prieskume vo februári 2017 41% respondentov uviedlo, že sa chce vrátiť do rodného mesta alebo obce, a 46% uviedlo, že o tom uvažuje. ACN očakáva ďalší nárast tejto tendencie, keďže rodiny vnútorne vysídlených utečencov v Erbile vidia pokrok, ktorý sa dosiahol v niektorých mestách a obciach, kde sa obnova už začala.

Do konca roka 2017 by sa do mesta Qaraqosh malo vrátiť zhruba 3 000 rodín. Prvých 1 000 rodín (asi 5 000 ľudí) sa presídlilo späť do mesta, kde žilo pred okupáciou ISIS, už v lete roku 2017. Je to však len zlomok z pôvodnej populácie takmer 50 000 kresťanov, ktorí tam bývali do augusta 2014.