Telleskuf

879 z 1287 domov bolo obnovených

68.30%

69

domov zničených

95

domov vypálených

1123

domov poškodených

5313

kresťanov sa už vrátilo

1065

rodín má nový domov