Baqofa

42 z 108 domov bolo obnovených

38.89%

5

domov zničených

0

domov vypálených

103

domov poškodených

252

kresťanov sa už vrátilo

42

rodín má nový domov