Batnaya

72 z 967 domov bolo obnovených

7.45%

520

domov zničených

105

domov vypálených

342

domov poškodených

6

kresťanov sa už vrátilo

2

rodiny majú nový domov