Bashiqua

394 z 580 domov bolo obnovených

67.93%

50

domov zničených

195

domov vypálených

335

domov poškodených

1495

kresťanov sa už vrátilo

327

rodín má nový domov