Bartella

991 z 1813 domov bolo obnovených

54.66%

94

domov zničených

347

domov vypálených

1372

domov poškodených

5850

kresťanov sa už vrátilo

1278

rodín má nový domov