Karmelitáni v Stredoafrickej republike mali dňa 20. decembra 2020 v úmysle otvoriť jubilejný rok 50. výročia existencie svojej misie v tejto krajine. Slávnosť sa neuskutočnila pre nepokoje, ktoré súviseli s tamojšími voľbami. Karmelitáni sa však v jednej z najchudobnejších krajín sveta, pravidelne otriasanej násilnými konfliktmi, nezvyknú v ťažkostiach vzdávať.

Mala to byť veľká slávnosť plná vďačnosti a radosti. 20. decembra 2020 mal byť v meste Bozoum, v ktorom sa nachádza najstaršia misijná stanica karmelitánov v Stredoafrickej republike, otvorený zlatý jubilejný rok prítomnosti rádu v krajine ležiacej v srdci Afriky. Pátri karmelitáni zo všetkých misií, ako aj mnohí veriaci sa chceli zhromaždiť, aby Bohu ďakovali za 50 rokov pôsobenia a prosili o požehnanie do budúcnosti.

Ráno 18. decembra 2020 sa celkom nečakane rozšírila znepokojujúca správa, že v noci vpadla do mesta skupina ozbrojených rebelov na nákladných automobiloch a motocykloch. Vyplienili sídlo charitatívnej organizácie a rozbili dvere policajnej stanice. V uliciach sa strieľalo. Ďalší povstalci zablokovali hlavnú dopravnú tepnu krajiny.

Vypukli obavy a rozšíril sa strach; deti z miestneho sirotinca utiekli do kostola. Hostia, ktorí sa už vydali na cestu na slávnosť, sa vrátili do svojich domovov. Trpké sklamanie prežívali najmä mladí rehoľníci, ktorí mali v tento veľký deň dôstojne zložiť večné sľuby. Ich veľký deň sa napokon uskutočnil v úzkom kruhu v karmelitánskom kláštore hlavného mesta Bangui.

Páter Federico Trinchero, provinciálny delegát karmelitánov v Stredoafrickej republike, skonštatoval: „Nebolo ľahké prijať, že sme sa nemohli stretnúť, aby sme spolu privítali dvoch mladých spolubratov pri vstupe do rodiny nášho rádu, ale túto obetu sme priniesli za mier v krajine i dobrý priebeh volieb. Slávnosť bola napokon prekrásna.“

Miestni nesú na rukách kandidátov na sľuby
Miestni ľudia nesú na rukách kandidátov na večné sľuby. FOTO: ACN

Dvaja mladí africkí karmelitáni, brat Régis-Marie a brat Jeannot-Marie, zložili pri príležitosti jubilejného roku pieseň. Ďakujú v nej Bohu aj prvým misionárom za 50 rokov služby a prítomnosti Karmelu v ich krajine. Súčasne sľubujú, že budú v tejto ceste pokračovať.

Parlamentné a prezidentské voľby, stanovené na 27. decembra 2020, vyvolali nepokoje vo viacerých mestách Stredoafrickej republiky. Deň po ich konaní napríklad skoro ráno zobudili obyvateľov mesta Baoro, v ktorom majú karmelitáni ďalšiu misijnú stanicu, výstrely a utíchli až po hodine. Večer toho istého dňa dvaja povstalci preliezli múr misijnej stanice a prinútili strážcu zavolať misionárov. Z izby vyšiel 58-ročný taliansky karmelitán páter Aurelio Gazzera a postavil sa pred dvoch ozbrojených mužov. Požadovali, aby im dal motocykle. Vyhrážali sa mu, no jemu sa aj tak podarilo presvedčiť ich, že v misijnej stanici žiadne motocykle nie sú. Prinútil ich opustiť dom a pozemok misie.

Páter Aurelio už počas občianskej vojny ako farár v Bozoume vyjednával s povstaleckými skupinami. Riskoval život, keď povstalcov dokázal prinútiť, aby ustúpili, čím ochránil miestnych obyvateľov. Nazývajú ho preto „mužom, ktorý pokoril zbrane banditov“. Svoje renomé nezradil ani na novom poste v Baoro, ktorého sa ujal len pred niekoľkými týždňami. V noci z 3. na 4. januára 2021 potom ozbrojenci vyplienili a spustošili pobočku charity v Bozoume.

Zakladatelia karmelitánskej misie v SAR
Zakladatelia karmelitánskej misie v Stredoafrickej republike: (zľava) Nicolò Ellena, Marco Conte, Carlo Cencio, Agostino Mazzocchi

Situácia v krajine umožnila karmelitánom v nedeľu pred Zjavením Pána usporiadať v mestách Baoro a Bangui veľké slávnosti k úcte Pražského Jezuliatka. Každoročne sa na nich zúčastňuje nespočetné množstvo veriacich. Počas svetovej misijnej nedele v októbri 2020 zasvätil biskup Miroslaw Gucwa z mesta Bouar celú diecézu milosrdnému Jezuliatku – do Stredoafrickej republiky ho ako prví priniesli práve karmelitánski misionári. Biskup daroval sošku Jezuliatka všetkým farnostiam v diecéze a každú osobne posvätil. Na procesiách, ktoré boli súčasťou slávností, sa zúčastnilo mnoho veriacich. Prosili dieťa Ježiša o mier v krajine a ochranu svojich detí.

Nie je isté, akú podobu napokon bude mať karmelitánsky jubilejný rok. Rovnako ako statoční priekopníci rádu sa ani dnešní pátri nenechajú ľahko odradiť. Keď do Stredoafrickej republiky pricestovali prví štyria karmelitáni z Talianska, vyhrnuli si rukávy a pustili sa do práce. Jeden z nich, páter Nicolò Ellena, tu pôsobil ako misionár do obdivuhodného veku 90 rokov. Zomrel roku 2019 ako 96-ročný. Spolubratom zanechal 50 denníkov, v ktorých zachytával každodenné dobrodružstvá a výzvy. Posledným žijúcim zo štyroch priekopníkov je páter Carlo Cencio – má 83 rokov a žije na odpočinku v Taliansku.

Na piatich misijných staniciach dnes pôsobí osem talianskych misionárov. Dvanásti kňazi do rádu pribudli zo Stredoafrickej republiky a počet „domácich“ povolaní sa každý rok zvyšuje. V súčasnosti je v seminári 38 mladých karmelitánov zo Stredoafrickej republiky a susedného Kamerunu. Ich vzdelávanie a formáciu podporuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Semeno, ktoré pred 50 rokmi zasiali prví pátri karmelitáni, tak nielen klíči, ale už aj prináša ovocie.

 

Ak chcete podporiť tento, alebo podobný projekt nadácie ACN, navštívte nás darcovský portál. Srdečne Vám ďakujeme.