Maronitský arcibiskup Chucrallah-Nabil El-Hage bol jedným z iniciátorov Dňa modlitieb za mier na Blízkom východe. V nedeľu 27. júna 2021 sa spojil celý svet v modlitbe za tento región. Emeritný arcibiskup z libanonského Súru v rozhovore pre pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi hovorí, že ovocím modlitby môže byť dar mieru.

Otec arcibiskup, katolíci na Blízkom východe, ale aj po celom svete sa modlili za mier v regióne. Teraz budú nasledovať mesiace s ďalšími iniciatívami. Tento nápad vznikol v Libanone. Ako sa to stalo?

Myšlienka sa zrodila v komisii Justitia et Pax v Libanone. Som jej predsedom. Povedali sme o nej katolíckym patriarchom regiónu a oni sa nášho nápadu chopili. Zohľadnili viaceré hľadiská: mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Patriarchovia sú presvedčení, že mier nielenže prúdi skrze Ježiša a prichádza od neho, ale priamo vychádza z jeho srdca. Úvodná svätá omša sa preto uskutočnila v poslednú nedeľu mesiaca zasväteného Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. A keďže pápež František vyhlásil tento rok za Rok svätého Jozefa, zamerali sme sa aj na Svätú rodinu, ktorej bol ochrancom, a zasvätili sme jej celý Blízky východ. Špeciálne napísaná ikona Svätej rodiny s relikviami z Baziliky Zvestovania v Nazarete bude teraz putovať po krajinách Blízkeho východu.

To, že Svätú rodinu postavíte takýmto spôsobom do centra pozornosti, je nové, však?

Áno. Ako som už povedal, rozhodla o tom skutočnosť, že pápež pre Cirkev vyhlásil Rok svätého Jozefa. Svätá rodina mala skúsenosť, ktorú má mnoho rodín v tomto regióne: museli utekať, zažívať chudobu aj odmietanie. Z tejto núdze, ktorú Vykupiteľ zažil, však vyrástlo požehnanie pre celý svet. Toto očakávame aj pre dnešný svet, aj pre náš región. A ešte je tu tretí aspekt: v tomto roku oslavujeme 130. výročie zverejnenia encykliky pápeža Leva XIII. Rerum Novarum. Ide o základný dokument katolíckej sociálnej náuky. Blízky východ ju skutočne veľmi potrebuje. Ona je stálym apelom na spravodlivosť i mier, a tak sa môže stať inšpiráciou pre vládnucich predstaviteľov blízkovýchodného regiónu.

Tlačová beseda ku Dňu modlitieb za mier na Blízkom východe. Arcibiskup Chucrallah-Nabil El-Hage druhý sprava.

Prečo sa patriarchom javia modlitby za mier dôležité práve teraz? Je dôvodom posledný konflikt v Svätej zemi?

Pozrite sa, Blízky východ nepozná mier. Vojny ovplyvňujú celý náš región. Hoci v Jemene sotva nájdete kresťanov, ako veriacich nás tamojší roky trvajúci konflikt nemôže nechať chladnými. Svätá zem sa teraz opätovne otriasla novou vlnou násilia. V Sýrii je vojnový konflikt, ktorý sa nedarí dostať pod kontrolu. Podobne v Líbyi. Libanon je zase zasiahnutý vážnou hospodárskou krízou. Zdražovanie, nezamestnanosť a núdza, to vystihuje súčasný stav našej krajiny. Skutočne potrebujeme modlitby za mier.

Čo odpovedáte skeptikom, ktorí neveria, alebo presnejšie, prestali veriť v silu modlitby?

Samozrejme, objavujú sa aj takéto hlasy, ale nemajú pravdu. Bez zmeny v ľudských srdciach nebude existovať žiadna spravodlivosť ani mier. A čo okrem Božej milosti môže meniť ľudské srdcia? Nie, musíme sa modliť! Ľudia, ktorí sa úprimne modlia, nemôžu zároveň nenávidieť. Takto tiež prispievajú k mieru.

Zdá sa Vám, že záujem Cirkvi o Blízky východ poklesol, keď bol porazený ISIS?

Bohužiaľ, je to tak. Samozrejme, chápeme, že počas pandémie koronavírusu sú všetci zaneprázdnení vlastnými problémami. Potrebujeme však solidaritu. Som preto vďačný organizáciám, ktoré prejavujú solidaritu s miestnymi trpiacimi cirkvami. Rád by som výslovne ocenil veľkodušnosť, ktorú nám preukazujú.

Chrám v Bartele zničili džihádisti z Islamského štátu. Foto: ACN

Nová modlitbová iniciatíva oslovuje predovšetkým katolíkov. Mysleli ste aj na jej ekumenickú či medzináboženskú dimenziu?

Robíme všetko pre to, aby sme z tejto iniciatívy urobili ekumenickú akciu. Snažíme sa propagovať iniciatívu na posilnenie rodiny na úrovni Rady cirkví Blízkeho východu (Middle East Council of Churches). Myslíme pritom najmä na Svätú rodinu. Okrem toho pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa – v súlade so svojou vierou – pripojili k našej modlitbe za mier.

Ako sa k vám môže duchovne pripojiť Cirkev vo svete?

Odporúčame im najmä modlitbu zasvätenia sa Svätej rodine. Pápež František napísal katolíckym patriarchom pekný list – dáva nám v ňom svoje požehnanie a vyzýva ľudí k spoluúčasti na našej iniciatíve. Mimochodom, ikona Svätej rodiny príde do Ríma na konci Roku sväzého Jozefa. Ľudia si ju teda budú môcť uctiť i mimo územia Blízkeho východu. Potom sa znovu vráti do Svätej zeme.

 

Nadácia ACN dlhé roky pomáha núdznym na Blízkom východe: opravou domovov a chrámov, alebo pomocou miestnym cirkvám s realizáciou konkrétnych projektov pomoci trpiacim, opusteným, či chudobným. Pridajte sa k našej misii pomáhať tým, ktorí slúžia núdznym. Ďakujeme