5. 6. 2019, Infolumen 17:30

Pápežská nadácia ACN sa stala laureátom ceny Cesta k mieru za rok 2019. Ocenenie jej bolo udelené
počas galavečera v americkom New Yorku. Výkonný riaditeľ ACN pri preberaní ocenenia uviedol, že
náboženská sloboda patrí k základným ľudským právam. Je preto podľa neho povinnosťou všetkých štátov
a tiež medzinárodných mimovládnych organizácií chrániť osobné právo každého človeka na náboženskú
slobodu. Ocenenie podľa neho patrí najmä kresťanom, ktorí sú prenasledovaní, utláčaní, diskriminovaní a
umlčovaní len pre svoju vieru. Arcibiskup Bernardito Auza, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN a
prezident nadácie Cesta k mieru vyzdvihol zároveň jej publikácie, ktoré nadácia vydáva každé dva roky. Sú
podľa neho najlepšími a najdetailnejšími správami popisujúcimi osobitne násilné dôsledky kresťanofóbie a
stav náboženskej slobody v 196 krajinách sveta.