Medzinárodná pápežská nadácia ACN (Aid to the Church in Need) – Pomoc trpiacej cirkvi sa rozhodla tento rok pôstnu a veľkonočnú kampaň, ktorá sa 8. apríla začala aj na Slovensku, venovať pomoci rehoľným sestrám na celom svete. Týmto spôsobom chce pápežská nadácia upozorniť na výnimočné poslanie Bohu zasvätených sestier, ktoré slúžia najbiednejším, opusteným deťom, trpiacim a chorým. Rehoľné sestry často zostávajú v krajinách, v ktorých zlyháva štátny systém a dobročinné organizácie odchádzajú pre napätú bezpečnostnú situáciu. Ony aj v takých prípadoch zostávajú a napriek námahe, chudobe, vojne a prenasledovaniu žijú obetavo svoje povolanie. Tieto sestry pomáhajúce po celom svete nutne potrebujú finančnú pomoc. ACN ročne podporuje asi jedenásťtisíc sestier prostredníctvom viac ako osemsto projektov v osemdesiatich piatich krajinách sveta. Viac o podpore a projektoch sa dočítate na www.vynimocnezeny.sk