Modlitba

Každý môže vďaka svojej modlitbe stáť nablízku utláčaným a prenasledovaným kresťanom.

Modlime sa za prenasledovanú a utláčanú Cirkev a za naše dielo pomoci. Za vašu osobnú modlitbu alebo za modlitbu v spoločenstve vám veľmi srdečne ďakujeme. Radi vám predostrieme naše modlitbové úmysly alebo sa budeme modliť za tie vaše pri poludňajšej modlitbe našich zamestnancov.

300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru. Pridajte sa k nám a získajte informácie o tom, ako môžete pomôcť.

Modlitbu posvätného ruženca sa v rámci iniciatívy MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC v piatich svetových jazykoch modlia Terezka, Emka, Samo, Lea, Lenka, Dorotka, Martina, Zuzka, Vilko a Lukáš. Nahraté v štúdiu Rádio Mária Slovensko.

 

„Medzi nami je viac tichých modlitieb, viac pokorného prijatia kríža a utrpenia a viac dôvery v Boha. Rastie presvedčenie, že naša organizácia má miesto v srdci posolstva Fatimy a možno je povolaná byť Máriiným nástrojom na uzmierenie rozdeleného kresťanstva.“

(páter Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN)

Online adorácia

O 12.00 (miestneho času) sa pracovníci ACN po celom svete modlia modlitbu „Anjel Pána“ za všetkých trpiacich, dobrodincov a spolupracovníkov.

Ikona sv. Jozefa napísaná v Karmeli na Islande
(Vysvetlenie ikony TU)

Sv. Jozef – patrón pápežskej nadácie ACN SLOVENSKO – Pomoc trpiacej Cirkvi

Svätý Jozef,

Ty si poznal úzkosť, prenasledovanie, chudobu a námahu každodennej práce. Pomôž všetkým, ktorí sa namáhajú o každodenný chlieb, tým, ktorí stratili nádej, ktorí trpia na tele i na duši, obzvlášť trpiacim a prenasledovaným pre Ježišovo meno.

Nauč ma žiť pre Ježiša a Máriu s takou láskou, ako si žil ty. Požehnaj Cirkev, aby žila verne podľa pravdy evanjelia a v službe najmenším spoznávala Krista. Vypros mi od Pána otvorené a veľkodušné srdce, aby som vždy hľadal Božiu vôľu, učil sa rásť v dôvere v Božiu prozreteľnosť a vedel sa deliť so svojimi darmi. Požehnaj deti a mladých, aby mali otcov a mamy, ktorí si ctia Svätú rodinu. Buď otcom pre všetky národy, ochráň ich pred zlom a vypros im pravý duchovný i materiálny pokrok. Veď ma po ceste spásy a buď pri mne v najdôležitejšom okamihu môjho života, keď ma Otec, Syn a Duch Svätý povolajú k sebe do večnosti.

Amen.

Ak chcete dostávať aktuálne správy o živote kresťanov vo svete, najmä trpiacich
a prenasledovaných, prihláste sa na odber newslettera:

Piliere našej činnosti