ACN Slovensko: Pomoc trpiacej Cirkvi

SPOZNAJME SRDCE NÁŠHO BOHA

Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu

- Modlitba každý deň do vašej schránky

- Pripojte sa k tisíckam ľudí po celom Slovensku

- Začať môžete kedykoľvek

Prihlásiť sa do deviatnika

Deviatnik ku Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pre vás vytvorila pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.

Mesiac jún je špeciálne venovaný úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Mesiac jún je špeciálne venovaný úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu. Využite túto príležitosť a spoznajte srdce nášho milosrdného Boha opäť o niečo viac.

Možno ste doteraz vnímali Ježišovo Božské Srdce ako sentimentálny symbol, ktorý patrí k histórii Cirkvi v dnešnej nás dobe nemá ako osloviť. No dnes Vás pozývam pokúsiť sa zahĺbiť sa do jeho tajomstiev.

Zistite spolu s nami, prečo práve uctievanie Ježišovho srdca patrí k samotnej podstate kresťanstva. Každý deň ráno vám pošlem e-mail s konkrétnou modlitbou, ktorú sa môžete pomodliť kedykoľvek počas dňa.

Prihláste sa do deviatnika

Dotknime sa Boha vlastným otvoreným srdcom

Ak sa stihnete prihlásiť do 2. júna, deviatnik sa začnete modliť v nasledujúci deň a ukončíte ho práve na Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Ak sa však prihlásite aj kedykoľvek neskôr v mesiaci jún, modlitby vám budú postupne doručované vždy v priebehu nasledujúcich deviatich dní.

Po ukončení deviatnika dostanete ako malý darček elektronickú brožúru s kompletnou novénou.

Aj keď dnes nemáme možnosť, tak, ako sv. Tomáš, vložiť ruku do Kristovho otvoreného boku, dotknime sa jeho Božského Srdca spôsobom, aký máme k dispozícii – úprimnou modlitbou, rozjímaním.

Dotknime sa ho svojím vlastným otvoreným srdcom. Budem rada, ak k tejto modlitbe pozvete aj svojich priateľov a známych.

„Ó, srdce lásky, v Tebe skladám všetku svoju dôveru. Pre svoju krehkosť síce obávam sa všetkého, ale od Tvojej dobrotivosti dúfam všetko.“ svätá Margita Mária Alacoque

Ľudmila Brezová - ACN Slovensko Pomoc trpiacej Cirkvi

Deviatnik pre vás pripravila Ľudmila Brezová z ACN - Pomoc trpiacj Cirkvi.