Mária bola s telom i dušou vzatá do neba. Tejto skutočnosti verí Cirkev už od svojho počiatku. Slávnosť Nanebovzatia je najstarším mariánskym sviatkom. 

Oslávte ho spolu s kresťanmi na celom svete.

Zadajte svoj e-mail a pošleme vám modlitbu pápeža Pia XII. a rozjímavý ruženec k Nanebovzatiu Panny Márie.

 

Mária je ako Ježišova matka jedinečne spojená s dielom vykúpenia.

Preto sa ako prvá vykúpená podieľa aj na Kristovom zmŕtvychvstaní, a ako prvá spomedzi ľudí žije prísľub daný všetkým: s telom aj dušou oslavuje Boha v nebeskej sláve. 

Nanebovzatie Panny Márie nás upevňuje v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené.

Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho milostí, aby sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú slávu. Veď Ježiš každému z nás pripravil v nebi miesto (por. Jn 14,1-14).

Veriaci v priebehu storočí nachádzali v Máriinom nanebovzatí nádej a naplnenie prisľúbenia.

Zahĺbte sa do tohto tajomstva v modlitbe a pripravte sa na oslavu Nanebovzatej.