Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej  Cirkvi sa pripája k výzve katolíckych biskupov Svätej zeme a pozýva veriacich zapojiť sa do dňa modlitieb a pôstu za mier v utorok, 17. októbra.

Výzvu vyslovil kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, v mene celého katolíckeho episkopátu Svätej zeme. “Opäť sa nachádzame uprostred politickej a vojenskej krízy. Odrazu sme boli katapultovaní do mora bezprecedentného násilia,” píše patriarcha s odkazom na prebiehajúci vojenský konflikt, ktorý vypukol medzi ozbrojenými palestínskymi organizáciami a izraelskými ozbrojenými silami a vyžiadal si už stovky obetí medzi civilistami.

“Nenávisť, ktorú, žiaľ, zažívame už príliš dlho, ešte zosilnie a následná špirála násilia spôsobí ešte väčšiu deštrukciu,” hovorí patriarcha a dodáva, že “v tomto čase zármutku a zdesenia nechceme zostať bezmocní. Nemôžeme dovoliť, aby osteň smrti bol to jediné, čo počujeme”.

Patriarcha žiada všetkých katolíkov vo Svätej zemi, aby sa pripojili k pôstu, zdržanlivosti a modlitbám, aby prosili Boha o pokoj: “Zorganizujme modlitby s eucharistickou adoráciou a prednesom ruženca k Panne Márii. Hoci s najväčšou pravdepodobnosťou v mnohých častiach našich diecéz okolnosti nedovolia veľké zhromaždenia, je možné zorganizovať jednoduché a striedme spoločné modlitby vo farnostiach, rehoľných spoločenstvách a rodinách”.

V jednote s touto výzvou ACN žiada svojich dobrodincov a priateľov, aby sa tiež zapojili do tohto dňa modlitieb.

Výkonná prezidentka nadácie ACN Regina Lynchová už v pondelok vydala výzvu k modlitbe za pokoj vo Svätej zemi. Teraz, v reakcii na výzvu katolíckych biskupov Svätej zeme, organizácia vyzýva svojich dobrodincov a priateľov, aby sa zapojili do rôznych aktivít, ktoré podporia deň modlitieb a pôstu za mier.

V nasledujúci deň, 18. októbra, sa už státisíce detí na celom svete prihlásili k účasti na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec a mier vo Svätej zemi bude tiež jedným z úmyslov tohtoročnej kampane.

 

Modlitba za mier vo Svätej zemi

Pane Ježišu Kriste,
Svätú zem opäť zasiahlo násilie, nenávisť a smrť.
Prosíme ťa, milosrdne zhliadni na krajinu, ktorá bola tvojím pozemským domovom.
Prijmi zosnulých do svojej prítomnosti.
Utešuj tých, ktorí smútia, sú zranení alebo nútení utiecť.
Buď nablízku všetkým, ktorí sú plní strachu a zúfalstva.
Ty si náš pokoj a svetlo národov,
Ukonči špirálu teroru a utrpenia
vo Svätej zemi a na celom Blízkom východe!
Nech na svätých miestach prekvitá pokoj a spravodlivosť.
Ty si naše útočisko. Nech sú ľudia v bezpečí v tvojej Láske.
Zmiluj sa nad nami a nad naším časom.

Amen.