Deti a mladí zo všetkých kútov Slovenska sa 18. októbra zjednotili v modlitbe ruženca. Odpovedali tak na výzvu pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, aby spolu s deťmi z celého sveta prosili o jednotu a mier.

Od Malaciek až po Stropkov, od Oravskej Lesnej po Sokoľany sa Slovensko stalo súčasťou modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Cieľom tejto iniciatívy je vyprosiť mier a jednotu na celom svete. Tohtoročná iniciatíva sa zamerala najmä na mier vo Svätej zemi.

Hlavnou témou iniciatívy v tomto roku boli anjeli strážni. Nadácia ACN preto ponúkla deťom biblický príbeh o tom, ako anjel vo sne poučuje svätého Jozefa, aby s Máriou a dieťaťom Ježišom utiekol do Egypta a tak ho ochránil.

K modlitbe sa pripojilo množstvo rodín, stretiek, farností, škôl, škôlok a ďalších spoločenstiev.

“Po uponáhľanom dni, plnom povinností sme sa stíšili a spolu s dcérkou a synom sa pomodlili a poďakovali za pokoj, ktorý doma máme a ktorý vôbec nie je taký samozrejmý. V mysli sme sa spojili s deťmi, ktoré také šťastie nemajú,” hovorí pre ACN Patrícia z Liptovskej Lužnej.

“Aj my sme sa s radosťou pridali. Na troch hodinách náboženstva som sa modlila s celou triedou (štvrtáci, piataci, šiestaci) a večer doma s rodinou. So žiakmi sme tento týždeň vyrábali ružence z cestovín,” napísala Ľubica zo Senice.

 

Katolícka MŠ Svätej Rodiny Revúca. Video: Erika Václaviková

 

V revúckej farnosti sa deti a ich učitelia z Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny pripojili skutočne kreatívnym spôsobom. Svoj modlitbový veniec zložený zo Zdravasov znázornili aj veľkým ružencom z balónov, ktorý vypustili smerom k nebu ako znak svojich prosieb za mier a jednotu vo svete.

Žiaci z giraltovskej Základnej školy Budovateľská sa k modlitbe zhromaždili v kostole sv. Cyrila a Metoda. “Aj my sme sa dnes s radosťou pridali a prosili Nebeskú Mamku o ochranu, pokoj a jednotu na celom svete,” hovorí pre ACN Petra Jurčová.

Kreatívne sa zapojili aj deti zo Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia z Dubnice nad Váhom. Okrem modlitby ruženca v kaplnke nakreslili aj viacero obrázkov s témou modliacich sa detí, ako ACN informovala sr. Andrea Badíková, fma.

 

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci sa predmodlievali ruženec cez školský rozhlas. Foto: Janka Kollárová

 

Hlohovecká farnosť sa aj tento rok zapojila do celosvetovej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a mier. Deti v Cirkevnej základnej škole svätého Jozefa sa pomodlili ruženec spolu s dekanom – farárom Jozefom Schwarzom a farským vikárom Samuelom Sádeckým vo svojich triedach cez školský rozhlas.

“Jednotlivé desiatky ruženca svetla sa modlili vybraní žiaci. Vytvorili sme takto krásne modliace sa spoločenstvo. V tento istý deň doobeda som v Cirkevnej materskej škole Panny Márie Pomocnice slávil svätú omšu, na záver ktorej sme sa s detičkami a pani učiteľkami pomodlili svätý ruženec a zasvätili sa Panne Márii našej nebeskej Matke a patrónke našej škôlky,” hovorí dekan Jozef Schwarz.

Deti v škôlke vytvorili pri príležitosti iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec ružence z rôznych materiálov na počesť Ružencovej Panny Márie.

 

Deti zo základnej školy v Sokoľanoch. Foto: p. uč. Semanová

Ak sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.

sv. Páter Pio
Žiaci ZŠ Budovateľská v Giraltovciach. Foto: Petra Jurčová

 

“Rád by som sa poďakoval rodičom, riaditeľom, učiteľom, katechétom, kňazom, ktorí sa modlili spolu s deťmi a tak im ukázali, že aj tí najmenší môžu zmeniť svet,” hovorí Miroslav Dzurech ml., riaditeľ slovenskej kancelárie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Pôvod a rozšírenie iniciatívy

Ružencová iniciatíva pre deti sa začala v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Kým sa niekoľko detí modlilo ruženec, viacerí prítomní si spomenuli na slová svätého Pátra Pia o sile detí modliacich sa ruženec. Medzičasom táto modlitebná iniciatíva pokrýva všetky kontinenty sveta a počet jej účastníkov sa každoročne zvyšuje. Pápež František iniciatívu opakovane ocenil a povzbudzuje deti k aktívnej účasti. V roku 2023 sa na celosvetovej webstránke zaregistrovalo viac ako 1 milión účastníkov.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi každoročne ponúka materiály k modlitebnej iniciatíve v 18 jazykoch.

 

Dorota Luteránová

Titulná fotografia: Adela Uličná, Uzovce

Foto: Eva Šmidová
Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice, Hlohovec. Foto: Lucia Máliková
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom. Foto: sr. Andrea Badíková, fma.