Nadácia ACN sa spolu so svojimi priaznivcami chce modlitbou novény pripravovať na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Od 15. do 23. júna budú záujemcovia dostávať do svojich emailových schránok denné impulzy k modlitbe.

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý v tomto roku pripadá na 24. júna, je pre nadáciu ACN na celom svete výnimočným dňom. Pripomína si vtedy Deň dobrodincov, čiže ľudí, ktorí sa svojou podporou podieľajú na všetkých dobročinných projektoch nadácie.

„Pravdepodobne najstarším biblickým zobrazením Ježišovho Srdca je Kristus ako Dobrý pastier. Hľadá každú jednu ovcu a stará sa o ňu. Zodvihne si ju na plecia a pritisne si ju k srdcu,“ vysvetľuje páter MartinMaria Barta, duchovný asistent nadácie ACN.

„Z toho vychádza aj pastoračný charakter projektov ACN. Ježiš nám prostredníctvom svojho Najsvätejšieho Srdca zjavuje tajomstvo Božej dobroty voči všetkým ľuďom. Od neho sa učíme prijímať našich blížnych s jeho milosrdenstvom a vidieť v nich samého Ježiša. Každého človeka nosí tak hlboko vo svojom Srdci, že mohol povedať: ‚Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ (Mt 25, 40).“

Ako hovorí páter Martin Maria Barta, skutky milosrdenstva nás najhlbšie spájajú s Ježišovým Srdcom. Milosrdenstvo – misericordia znamená mať srdce pre trpiacich, núdznych, slabých a zranených. Preto je sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho príznačný pre štedrosť dobrodincov a priaznivcov ACN. Svojou veľkorysou pomocou zmierňujú utrpenie, núdzu a dôsledky prenasledovania kresťanov na celom svete.

Slovenská kancelária ACN pozýva všetkých, ktorí majú záujem, aby počas 9 dní objavovali cez Ježišovo Srdce tajomstvo Božej dobroty voči ľuďom. Zahĺbte sa s nami do načúvania Jeho hlasu a odkrývajme spolu bohatstvo Jeho darov. 

Od 15. do 23. júna môžete dostávať modlitbové impulzy na Váš email.