Veľká časť uvoľnených finančných prostriedkov sa použije na stavebné a rekonštrukčné projekty, vzdelávanie a náboženskú formáciu. Pôjde však aj o príspevky na nájomné, základné potraviny a lekársku pomoc. Bez programov pomoci v tomto regióne existuje vážne nebezpečenstvo, že ho kresťania navždy opustia.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi bude financovať projekty v Sýrii a Libanone v hodnote 5 mil. €, a to s cieľom pomôcť tamojším kresťanským komunitám, ktoré žijú v čoraz ťažších podmienkach. Mnohí kresťania zvažujú, že svoju vlasť opustia, ako to urobili už státisíce pred nimi. Dôvodom je, že Sýria je stále trpí následkami občianskej vojny a Libanon bojuje s extrémnou finančnou, sociálnou a politickou krízou. Vyostrila sa po výbuchu v bejrútskom prístave roku 2020 a nedávno vyvolanom napätí medzi rôznymi etnickými a náboženskými skupinami.

V rozhovore pre ACN sa patriarcha Sýrskokatolíckej cirkvi Ignatius Joseph Younan III. jasne vyjadril, že ak sa situácia radikálne nezlepší, kresťania v regióne už čoskoro nemusia byť vôbec prítomní. „Máme veľký strach, že ak bude táto kríza pretrvávať, kresťania z Libanonu a celého Blízkeho východu za pár rokov vymiznú. Keď raz odídu, zvyčajne sa nevracajú späť, ako sa to stalo v Iraku, Sýrii a Turecku.“

ACN schválila množstvo nových projektov, ktoré poskytujú kresťanom v Sýrii a Libanone okamžitú pomoc – chce nimi predísť tomuto tragickému scenáru. Vďaka balíkom pomoci by mohli zvládnuť každodenný život a znovu získať nádej, že je reálne zotrvať v svojich domovských krajinách.

V Sýrii majú teraz mnohí kresťania menej ako 1 $ na deň. ACN im preto už mnoho rokov poskytuje materiálnu a finančnú podporu. Krajina je jedným z hlavných adresátov nadačných projektov, ktoré zahŕňajú financovanie potravinových programov pre starších ľudí, zabezpečovanie paliva do ústredného kúrenia v internátoch pre študentky, šesťmesačných zásob liekov, denných životných nákladov pre rodiny a mnoho ďalších iniciatív vrátane štipendií pre študentov.

Pripravuje sa i projekt, ktorého cieľom je pomôcť mladým, čerstvo zosobášeným párom. Ide o nevyhnutnú potrebu, ktorú po nedávnej návšteve Sýrie konštatovala riaditeľka projektov ACN Regina Lynchová: „Mnohí mladí ľudia sa nesobášia, pretože si nemôžu dovoliť zariadiť spoločný domov. Táto situácia spôsobuje starosti aj biskupom, keďže vedia, že veriaci sa nesobášia, lebo si to jednoducho nemôžu dovoliť. Podieľame sa na vypracovaní projektu v Aleppe, ktorý bude poskytovať párom dostatok peňazí na pokrytie základných výdavkov tak, aby si mohli vytvoriť spoločný domov alebo zaplatiť nájomné za byt na dva roky.“

V Libanone nastala situácia, ktorá ACN viedla k zvýšeniu finančnej pomoci. Zatiaľ čo do augusta 2020 bola väčšina finančných prostriedkov určená na podporu sýrskych utečencov v tejto krajine, od tohto obdobia potrebujú pomoc sami Libanončania. Prostredníctvom projektov sa zabezpečujú potravinové balíky pre chudobné rodiny, palivo pre tých, ktorí ho potrebujú, aby prežili tvrdú zimu, ako aj omšové milodary na podporu duchovenstva. V spolupráci s maronitskou arcidiecézou Tyr budú v nasledujúcich 8 mesiacoch chudobným rodinám rozdeľované ďalšie potravinové balíky.

Kresťania v Libanone a Sýrii patria k rôznym komunitám a denomináciám. Okrem viacerých katolíckych rítov tu existuje veľké množstvo pravoslávnych cirkví. Ekumenické vzťahy sú vo všeobecnosti veľmi dobré a z väčšiny projektov majú prospech kresťania všetkých denominácií. Vďaka balíkom pomoci pôjde napríklad časť finančných prostriedkov priamo pravoslávnym cirkvám, o. i. Gréckej pravoslávnej cirkvi a Sýrskej pravoslávnej cirkvi, ako aj Arménskej apoštolskej cirkvi v Aleppe.

„Pápež František často hovorí o ekumenizme krvi. S ohľadom na množstvo ťažkostí a mieru prenasledovania sa zdajú byť dogmatické a teologické rozdiely medzi týmito spoločenstvami takmer irelevantné, najmä ak sa porovnajú so spoločným svedectvom lásky ku Kristovi a trvalou kresťanskou prítomnosťou. Sme veľmi radi, že sme mohli pomôcť našim gréckym pravoslávnym a arménskym apoštolským bratom a sestrám v Aleppe s financovaním niektorých ich projektov, a tak prispieť k zachovaniu rozmanitosti kresťanských tradícií v Sýrii,“ hovorí Dr. Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident ACN.

Takmer 1,5 mil. € z celkovej sumy aktuálne pridelenej pomoci je určených na rekonštrukčné a stavebné projekty v Sýrii a Libanone. Vďaka nim budú mať farnosti, školy a rehoľné komunity vytvorené materiálne podmienky na vykonávanie svojho poslania. Okrem toho bude približne 1,1 mil. € poskytnutých na vzdelávacie projekty – školské vzdelávanie a výchova majú veľký význam aj vo vzťahu k viere mladých i dospelých kresťanov.

„Pápežská nadácia ACN – pomoc trpiacej Cirkvi sa už niekoľko rokov v tomto regióne veľmi výrazne angažuje. Hoci nemáme taký vplyv, aby sme dokázali zabezpečiť mier a stabilitu, darmi, ktoré nám naši dobrodinci veľkoryso poskytujú, môžeme prispieť k vytvoreniu podmienok, ktoré zaistia prítomnosť kresťanov v tejto časti Blízkeho východu. Kresťania tu žijú 2 000 rokov. Ak im však teraz nepomôžeme, toto dedičstvo bude už len pozostatkom histórie,“ hovorí Dr. Thomas Heine-Geldern.

Kresťania predtým prestavovali väčšinu obyvateľov Libanonu a tvorili asi 10 % obyvateľov Sýrie. Roky nestability spôsobili, že mnohí z nich opustili tieto krajiny a hľadali mier, slobodu a lepšie ekonomické podmienky na Západe alebo v štátoch Perzského zálivu.

Fotografia: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi