„Radosť z lásky, ktorá sa žije v rodinách, je aj potešením Cirkvi,“ píše pápež František vo svojej apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia.  V Ríme a v diecézach po celom svete práve prebieha 10. Svetové stretnutie rodín, čiže záver ‚Roka rodiny Amoris Laetitia‘, ktorý mal podporovať a oslavovať manželstvo a rodinu. Tento rok slávnostne otvoril pápež František už 19. marca 2021.

Rodiny sú už 75 rokov jedným z cieľov priamej i nepriamej podpory pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi prostredníctvom širokej škály projektov.

Všade tam, kde podporujeme kňazov a rehoľné sestry vo farnostiach a kláštoroch, nepriamo pomáhame aj rodinám, ktoré sú stredobodom ich práce.

Na Blízkom východe je to napríklad realizácia viacerých projektov, v rámci ktorých rodinám uľavujeme potravinovými balíkmi a príspevkami na nájomné a náklady na kúrenie. Rehoľné sestry, ktoré podporujeme po celom svete, pracujú v programoch zdravotnej starostlivosti a výživy určených pre rodiny.

Podporujeme však aj vzdelávanie detí a mladých ľudí v cirkevných škôlkach, školách, detských domovoch, v mimoškolských centrách, prázdninových táboroch, na kurzoch, a tak podporujeme rodičov.

Prispievame k tlači a distribúcii náboženskej literatúry pre rodiny a k rozširovaniu a udržiavaniu náboženských médií určených pre rodiny.

V neposlednom rade podporujeme miestne cirkvi pri organizovaní kurzov prirodzeného plánovania rodičovstva, ochrany života, prípravy na manželstvo a kurzov sprevádzania. Rodina ako „domáca cirkev“ a prvé miesto, kde rastie kresťanské povolanie, si zaslúži našu osobitnú ochranu.

 

V indickej diecéze Hazaribag ACN priebežne podporuje rôznorodé projekty zamerané na rodinný apoštolát.

 

V Indii sa nadácia ACN osobitne zameriava na podporu katolíkov v severnej Indii, kde je prakticky celá katolícka komunita dalitského alebo kmeňového pôvodu. Obe skupiny sú veľmi zanedbávanou a mimoriadne chudobnou a diskriminovanou časťou indickej spoločnosti. Katolícka cirkev poskytuje podporu tak v sociálnej (prostredníctvom vzdelávacích a zdravotníckych iniciatív), ako aj v duchovnej a pastoračnej oblasti. Vládne tu materiálna chudoba, ale viera má veľký vplyv na to, ako sa ľudia dokážu vyrovnať s ťažkosťami a zvládnuť každodenné zápasy.

Mnohí z nich vynakladajú veľké úsilie, aby chodili do kostola. Pre týchto ľudí, ktorí boli po stáročia označovaní za vyvrheľov a v každodennom živote znášali diskrimináciu a ponižovanie, napokon posolstvo kresťanstva – všetci sme jedno, Boh zomrel za každého z nás a v Božích očiach sme všetci rovnako bratia a sestry – prináša spásu. Cítia sa silní, keď sú súčasťou spoločenstva. Mimoriadne dôležitá je aj prítomnosť katechétu v dedine. To on vedie spoločenstvo, dáva nádej a útechu. Ak sú v dedine prítomné sestry alebo katechéti, doslova cítiť, ako komunita a jej viera rastie.

Hazaribag v miestnom jazyku znamená „tisíc záhrad“. Je to mesto s približne 150 000 obyvateľmi a sídlo katolíckej diecézy Hazaribag, ktorá vznikla v roku 1995 z územia oboch diecéz Daltonganj a Ranchi. Nachádza sa v Džharkande, najnovšom štáte, ktorý zaviedol zákon proti konverzii – napriek tomu, že indická ústava podporuje slobodu náboženstva. Približne 41 000 katolíkov v celej diecéze patrí k nepatrnej, ale rastúcej menšine, ktorá tvorí 0,8 % z celkového počtu obyvateľov.

V diecéze sú aktívne sestry z Kongregácie Svätej rodiny, ktorých charizmou je podpora rodín. S pomocou ACN sestry Mária a Blessy založili v roku 2018 poradenské centrum pre rodinu a odvtedy sú jeho srdcom a dušou.

Svoju prácu opisujú skromne: „Rodinné poradenské centrum sa venuje rodinnému apoštolátu a poskytuje poradenstvo rodinám, deťom, mládeži, osamelým rodičom a párom prostredníctvom pravidelných návštev rodín, seminárov, rekolekcií a návštev v domácnostiach, ktoré môžu vďaka podpore ACN zasiahnuť farnosti a dediny diecézy Hazaribag.“

Program obnovy rodinného apoštolátu pomohol manželským párom, vdovám a vdovcom, starším rodičom, rodinám obnoviť ich rodinný život, život spoločenstva a osobný život. Veriaci posilnili svoju lásku a vieru v Boha a v Cirkev. Sestra Blessy je vďačná: „Naše rodiny sa tešia, že môžu byť súčasťou projektu ACN a prijímať pomoc od vás. Veľmi pekne vám ďakujeme za všetku finančnú a modlitebnú podporu, ktorú poskytujete našim veriacim v Hazaribagu. My a rodiny našej diecézy sme vám za vašu štedrosť stále vďační.“

 

Foto: ACN