Bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský sa na záver svätej omše v Šaštíne poďakoval Svätému Otcovi Františkovi za jeho apoštolskú cestu na Slovensku.

Vyjadril mu vďaku, že slávil v stredu najsvätejšiu Eucharistiu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Poukázal na to, že pápež v mnohých opäť nanovo zapálil oheň viery a teraz bude už len na nás ho udržať.

„Je to veľká pocta a radosť pre národnú mariánsku svätyňu, pre Bratislavskú arcidiecézu a pre celú našu vlasť. Sme veľmi šťastní, že sme pod vaším vedením mohli vyjadriť našu veľkú úctu a lásku našej nebeskej Matke,“ povedal Zvolenský. Zároveň Svätému Otcovi poďakoval za to, že popri svojich povinnostiach prijal pozvanie a prišiel na Slovensko. A že ste zostali s nami až do slávnosti Panny Márie Sedembolestnej, ako ju voláme v našej tradícii,“  povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska.

„Peter kráčal po slovenskej zemi. Navštívil nielen naše hlavné mesto Bratislavu, ale aj Košice a Prešov. A naplnil náš sen, aby sme sa s ním mohli stretnúť v Šaštíne,“  poznamenal Zvolenský. Podľa jeho slov Svätý Otec putoval po Slovensku, aby nám ukázal s Máriou a Jozefom cestu, ktorá vedie k Ježišovi.

Vo svojom príhovore Zvolenský poďakoval pápežovi za to, že Slovákom znova pripomenul, že sa máme venovať chudobným a že si nesmieme prestať všímať tých, ktorí zaostali a potrebujú našu pomoc.

„Vďaka, že ste nás posilnili vo vzájomnom vzťahu katolíkov rímskeho a gréckeho obradu, sme synmi a dcérami tej istej Katolíckej cirkvi,“  podotkol. Vďaku vyjadril aj za to, že sa hlava Katolíckej cirkvi stretla s predstaviteľmi židovského náboženského spoločenstva a s predstaviteľmi kresťanských cirkví, s ktorými sa usilujú hľadať cesty k plnej jednote.

„Vďaka, za stretnutie s našimi mladými, kde ste im otvorili svoje otcovské srdce. A kde ste nám pripomenuli, aby sme nestratili schopnosť obdivovať a snívať,“  vyhlásil Zvolenský. Poukázal na to, že pápež v mnohých opäť nanovo zapálil oheň viery.

„Teraz je našou úlohou, aby sme si plameň viery udržali, aby čím viacerí Pána Boha poznali a milovali a aby sa venovali pomoci blížnym,“  dodal.

Zároveň poprosil pápeža, aby po svojom návrate do Ríma spomínal na Slovensko a myslel na Slovákov vo svojich modlitbách.

 

Zdroj: TASR
Foto: Martin Baumann/TASR