Dnešný let Asie Bibi do Kanady je „správa, v ktorú sme všetci tak veľmi dúfali a modlili sa za ňu“, povedal riaditeľ katolíckej organizácie na pomoc obetiam nespravodlivosti v Pakistane. Otec Emmanuel Yousaf, riaditeľ Národnej komisie pre spravodlivosť a pokoj pri Biskupskej konferencii Pakistanu, v interview pre pápežskú nadáciu ACN (Pomoc trpiacej Cirkvi) ďalej povedal: “Na tento deň, keď sa rodina Asie Bibi bude môcť konečne opätovne spojiť, sme čakali skoro desať rokov.”

Asia Bibi

Tieto komentáre získala ACN bezprostredne po tom, čo sa v médiách objavila horúca správa, že Asia Bibi, kresťanka – katolíčka, odsúdená v roku 2010 v Pakistane na smrť za rúhanie, konečne mohla opustiť rodný Pakistan a odletieť do Kanady, kde žijú aj jej dve dcéry, Eisham a Esha.

Yousaf pokračuje: „Ďakujeme Bohu, že rodina je teraz natrvalo spolu. Modlime sa za nich aj naďalej, aby našli lepšiu budúcnosť a dokázali postupne zabudnúť na tých takmer 10 rokov utrpenia. Bohu vďaka, spravodlivosť nakoniec zvíťazila.“ Vyjadrujúc veľkú vďaku nadácii ACN a ďalším organizáciám, ktoré dlhé roky bojovali za spravodlivosť pre Asiu Bibi, otec Yousaf dodáva: “Je množstvo ľudí, ktorým patrí naše poďakovanie za všetko, čo urobili pre Asiu Bibi v jej zápase za znovunadobudnutie slobody.“

ACN sa chce tiež poďakovať mnohým svojim dobrodincom a ďalším tisícom ľudí, ktorí sa tak vytrvalo modlili a vyzývali na prepustenie Asie Bibi. Dnes je pre nás všetkých dňom radosti.

Zľava: o. Emmanuel Yousaf, Eisham Ashiq (dcéra Asie Bibi), Ashiq Masih (manžel Asie Bibi), Joseph Nadeem

Asia Bibi bola obvinená z rúhania v roku 2009. V Pakistane je to trestný čin, za ktorý je trest smrti. V októbri minulého roka ju síce pakistanský Najvyšší súd definitívne zbavil obvinení a oslobodil, čím potvrdil svoje rozhodnutie z odvolacieho konania z januára 2018. Napriek tomuto oslobodzujúcemu verdiktu Asia Bibi nemohla až doteraz opustiť Pakistan a odísť za svojou rodinou. Manžel a dcéry Asie Bibi na pozvanie ACN dávali vo viacerých krajinách svedectvo o utrpení a viere svojej manželky a matky, čo zaiste bolo tiež dôležitým impulzom na ceste za dosiahnutím spravodlivosti a jej konečným oslobodením.

Napriek týmto pozitívnym správam, aj dnešný deň zostáva poznačený smútkom a bolesťou, keď myslíme na tých, ktorí sú stále väznení, či nespravodlivo obvinení z rúhania, rovnako ako na tých, ktorí priniesli za Asiu Bibi najväčšiu obetu – na pakistanských politikov Salmána Tasíra a Šahbíza Bhattího, ktorí za svoju snahu o jej oslobodenie zaplatili životmi.

ACN sa chce aj naďalej zasadzovať za všetkých prenasledovaných, diskriminovaných a odsúdených za svoju vieru, za všetkých, ktorí nemôžu slobodne vyznávať a praktizovať svoje kresťanské presvedčenie. Pápežská nadácia ACN na ľudí, prenasledovaných, diskriminovaných alebo odsúdených za svoju vieru, upozorňuje aj vo svojej Správe o stave náboženskej slobody vo svete, s ktorou prichádza každé dva roky. Podľa zatiaľ poslednej z roku 2018 (v ktorej sú spracované údaje od júna 2016 do júna 2018), až v 21 krajinách na svete sú ľudia rôznych vierovyznaní stále prenasledovaní. Do tejto skupiny krajín patrí aj Pakistan, okrem iných sú v nej napríklad aj Čína, Sýria, Afganistan, Irak, Lýbia či India. Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ 23. 11. 2018 pri vôbec prvej prezentácii tejto správy ACN na Slovensku o.i. povedal: Zlu sa vo svete darí hlavne preto, lebo má silných a všade prítomných spojencov. Sú to traja súrodenci zla: ľahostajnosť, nevedomosť a strach. Sú v nás a medzi nami, keď nám je jedno, čo sa deje vo svete, keď nepoznáme a nehľadáme pravdu, keď sa bojíme ozvať alebo niečo urobiť pre spravodlivosť.”

Skrátený text príspevku Jána Figeľa z prezentácie Správy o stave náboženskej slobody vo svete nájdete tu.