S hlbokým zármutkom a veľkou vďakou sa lúčime s emeritným pápežom Benediktom XVI., ktorý bol výnimočným priateľom a podporovateľom nadácie.

„Učenie pápeža Benedikta, ktorý venoval svoju prvú encykliku Deus Caritas Est téme lásky k blížnemu, bolo pre ACN veľmi cenné,“ hovorí prezident ACN kardinál Mauro Piacenza. Prostredníctvom nej posilnil poslanie nadácie, ktorá „sa na základe svojej zakladateľskej charizmy sústredí výhradne na dobročinnosť, aby pomáhala trpiacej Cirkvi“. Počas svojich zahraničných ciest sa Benedikt XVI. oboznámil s oddanosťou nadácie trpiacim a utláčaným kresťanom a dlhé roky významne sprevádzal jej činnosť.

Kardinál Piacenza pripomína, že to bol práve on, kto ACN v roku 2011 povýšil na pápežskú nadáciu a začal komplexný proces modernizácie. Pápež v potvrdzujúcom liste (chirografe) vyzdvihol úspechy nadácie, „ktorá už 65 rokov sprevádza Cirkev všade tam, kde chýbajú finančné prostriedky alebo kde dochádza k porušovaniu náboženskej slobody, čo sťažuje alebo dokonca znemožňuje vykonávanie jej evanjelizačného poslania“.

Pápežova podpora ACN

Už v čase, keď bol kardinálom a prefektom Kongregácie pre náuku viery, bol Joseph Ratzinger spojený s ACN. Ešte v roku 2002, keď bol kardinálom, povedal: „Podporujem ‚Cirkev v núdzi‘ [vtedajší názov ACN], pretože viem, že skutočne slúži viere. Mnohí si myslia, že možno podporovať len sociálnu prácu v úzkom zmysle slova; že treba nechať na každom človeku, čomu verí. V skutočnosti však nie je nič dôležitejšie ako prinášať ľuďom Boha, pomáhať im nájsť Krista, pretože len vtedy sa prebúdza sila viery, ktorá je kľúčovou pre svetové dejiny. ‚Cirkev v núdzi‘ napĺňa potrebu viery, a tým robí to, čo je pre náš svet najpotrebnejšie.“

Blízkosť mladým a YOUCAT

Heine-Geldern si spomína, ako blízko boli mladí ľudia srdcu pápeža Benedikta XVI.: „Túto dôležitú úlohu nám zveril aj prostredníctvom starostlivosti o mládežnícky katechizmus YOUCAT, jeho distribúcie a rozvoja.“ Dnes je nadácia YOUCAT pevnou súčasťou nadácie ACN. Nadväzuje na pápežovo poslanie informovať a ohlasovať vieru.

V predslove ku katechizmu pre mládež sa pápež Benedikt XVI. priamo obrátil na mladých ľudí:

„Musíte vedieť, čomu veríte. Musíte poznať svoju vieru tak presne, ako informatik pozná operačný systém počítača. Musíte jej rozumieť tak, ako dobrý hudobník rozumie skladbe. Áno, musíte byť vo svojej viere zakorenení hlbšie ako generácia vašich rodičov, aby ste dokázali čeliť výzvam a pokušeniam tejto doby so silou a rozhodnosťou.“

Kresťanstvo je náboženstvo slobody a lásky

Trvalým odkazom zosnulého pápeža pre celú Cirkev bol „pocit identity a spolupatričnosti uprostred diktatúry relativizmu, ktorý sa často stal fundamentalizmom,“ povedal kardinál Piacenza. Benedikt XVI. veriacim sprostredkoval, že kresťanstvo je rovnako náboženstvom slobody ako náboženstvom lásky. „Ukázal, že relativizmus je základom mnohých požiadaviek na práva a že sloboda, keď sa odtrhne od reality, ničí samu seba.“

Pápež bol poslom hodnôt, ktoré pre nadáciu ACN „podporujú jej praktickú stránku pomoci a ktoré sú jej prameňom,“ hovorí kardinál Piacenza. Priateľov nadácie pozýva, aby sa modlili za zosnulého emeritného pápeža a za celú Cirkev – a aby pokračovali v pápežovom odkaze prostredníctvom skutkov dobročinnej lásky.

Maria  Lozano

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi