Kostoly musia strážiť, aby sa kresťania mohli modliť v bezpečí. Katolícke zdravotné sestry sa obliekajú ako moslimky, keď chcú ísť do dedín ošetrovať pacientov. Kresťanské dievčatá chodia do školy úplne zahalené, pretože iba tak sa vyhnú únosom. Odpor proti džihádistom si v Burkine Faso vyžaduje veľa odvahy. O súčasnej neľahkej situácii v krajine informoval účastníkov podujatia organizovaného španielskou kanceláriou pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi otec Wenceslao Belem. Uskutočnilo sa v madridskej Katedrále Panny Márie Kráľovskej z Almudeny vo februári 2023.

 

„Od prvých útokov z roku 2015 sa situácia kresťanov, ktorí chcú slobodne vyznávať svoje náboženstvo, zmenila.“ Tieto slová otca Wenceslaa Belema, ktoré odzneli v madridskej Katedrále Panny Márie Kráľovskej z Almudeny, nemohli byť jasnejšie. Pozvali ho, aby vystúpil na modlitbovom stretnutí organizovanom španielskou kanceláriou ACN a porozprával o krajine, kde kresťania žijú v neustálom ohrození, bez slobody, vystavení brutálnemu násiliu zo strany viacerých džihádistických skupín. Tie v nej chcú presadiť islam ako jediné náboženstvo a postupne podrobujú spoločnosť jeho nariadeniam a podmienkam.

„Odkedy sa začal tento teror, bolo zatvorených už vyše 2 000 škôl. Útočia na moderné školy a menia ich na školy koránu; útočia na katolícke školy, zabíjajú alebo unášajú kresťanov, predovšetkým katechétov, kňazov a angažovaných laikov; ženy chcú prinútiť, aby chodili celé zahalené bez ohľadu na ich náboženstvo. Mnohé kresťanské dievčatá musia nosiť v škole závoj – iba tak sa vyhnú šikanovaniu, ohováraniu, bitiu či dokonca únosu.“

Hrozba je všadeprítomná, a preto „v nedeľu a počas sviatkov musí naše kostoly strážiť polícia, armáda alebo dobrovoľníci, aby sme sa mohli modliť a sláviť svätú omšu v pokoji,“ vysvetľuje otec Wenceslao. „Teroristi kladú míny na cesty vedúce do dedín, aby sme do nich nemohli vstúpiť my ani armáda. Takto izolujú obyvateľstvo a vystavujú ho hladu a núdzi, ak odmietne konvertovať na islam.“

 

 

Teroristické skupiny okupujú až 50 % územia Burkiny Faso a aj v ďalších častiach je veľmi nebezpečné navštevovať dediny a poskytovať v nich pastoračnú podporu. „Pred odchodom na pastoráciu sa intenzívne modlíme, prijímame sviatosti a ideme na svätú spoveď pre prípad, že sa nevrátime…“

Otec Wenceslao v svojom svedectve opísal krajinu, ktorá sa dostala pod vplyv džihádistického teroru. Prenikol už i do susedných krajín: Mali, Nigeru a Beninu. V Burkine Faso tvoria moslimovia asi 60 % obyvateľstva, katolíci 19 %. Čoraz častejšie sú nútení počúvať sväté omše a katechézy cez rozhlas, lebo je takmer nemožné dostať sa do farských kostolov.

„V Burkine Faso sú aktuálne zatvorené tisíce škôl a mnohé farnosti. Vnútorne vysídlených je 1,7 milióna ľudí.“ Čeliť teroristickej hrozbe si vyžaduje nielen odvahu, ale aj vynaliezavého ducha. Príkladom sú zdravotné sestry poskytujúce zdravotnícku starostlivosť ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní, no žijú v dedinách bez akýchkoľvek prostriedkov. „Keď vidíme tieto katolícke zdravotné sestry, ktoré sa celkom zverili do Božieho milosrdenstva a obliekajú sa ako moslimky, len aby mohli prejsť cez nebezpečné, terorizmom zasiahnuté oblasti a zachraňovať životy chorým, ktorí nemôžu utiecť, cítime sa povzbudení. Hovoríme, že je to Boh, kto zachraňuje,“ povedal otec Wenceslao Belem na podujatí ACN.

 

 

Semenisko mučeníkov

Všetkým priblížil príbeh kňaza Jacquesa Yara Zerba, ktorý bol zavraždený 2. januára 2023, keď šiel do jednej dediny na pohreb miestneho katechétu. „Pôvodne mal cestovať spolu s iným farníkom, ale v poslednej chvíli sa rozhodol ísť sám. Cestou ho zastavili teroristi. Keďže ho poznali a vedeli, že sa vďaka svojej viere nedá zastrašiť, odviedli ho pár metrov od dedinskej kaplnky, zastrelili a odišli na jeho aute. Kresťania počuli výstrely a išli preskúmať situáciu – objavili telo otca Jacquesa,“ uviedol otec Wenceslao Belem.

Aktuálna situácia v Burkine Faso sa stáva „živnou pôdou“, z ktorej vzchádzajú noví mučeníci Cirkvi – a práve ich pamiatku si pripomenuli v Katedrále Panny Márie Kráľovskej z Almudeny. „V marci 2019 bol unesený Joel Yougbare, farár v meste Djibo v diecéze Dori; odvtedy sme o ňom nepočuli. V máji toho istého roku bol počas nedeľnej svätej omše zavraždený kňaz Simeon Yampa a jeho päť farníkov. Roku 2021 bol zavraždený ďalší kňaz, španielsky misionár Antonio Cesar Fernandez. Mnohí farníci boli unesení – niektorých prepustili, iných nie.“ Spomienka na nich trvá spolu s vedomím, že obeta ​​ich životov nebola zbytočná.

 

Otec Wenceslao Belem na podujatí Večer svedectiev v madridskej katedrále, 24.2.2023

 

Modlitba ako tichá, ale účinná zbraň

Otec Wenceslao Belem v svojom svedectve poďakoval ACN za pomoc, ktorú poskytuje prenasledovanej Cirkvi v jeho vlasti. Prítomných ubezpečil, že kresťania v Burkine Faso budú naďalej vzdorovať násiliu a terorizmu jedinou zbraňou, ktorú majú: modlitbou v duchu pokoja.

„Veľká vďaka patrí pápežskej nadácii ACN za podporu dlhodobých projektov, ako je poskytovanie potravinovej pomoci obetiam náboženského násilia, podpora islamsko-kresťanského dialógu i vzdelávania a formácie kňazov, aby mohli lepšie slúžiť Božiemu ľudu, prenasledovanému pre vieru. Sme skutočne prenasledovaná cirkev, ale vďaka vám sa na nás nezabúda. Vieme, že nás podporujete aj svojimi modlitbami. Naša spása je v Bohu. Veríme, že zlo nebude mať posledné slovo. Pokračujeme preto, plní nádeje, v boji proti terorizmu, a to s jediným ‚kalašnikovom‘, ktorý máme – s neviditeľnou, ale účinnou zbraňou: modlitbou, sviatosťami, svätou omšou a ružencom. Umieranie z lásky k Bohu a blížnym ničí sily zla priamo v ich základe.“

 

Paolo Aido

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi