Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva farnosti, školy a spoločenstvá vyjadriť svoju podporu prenasledovaným kresťanom v celosvetovej kampani Červená streda, ktorá sa uskutoční 22. novembra.

Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o súčasnom prenasledovaní kresťanov, ktoré sa odohráva vo veľmi veľkej miere v rôznych častiach sveta. V modlitbe a manifeste solidarity za prenasledovaných kresťanov sa opäť spoja státisíce ľudí zo všetkých kontinentov. Na Slovensku už nadácia ACN pracuje na tom, aby opäť, ako aj po minulé roky, svietili načerveno významné stavby ako Bratislavský hrad či Most SNP, ale aj diecézne chrámy a ďalšie stavby v celej krajine. Červenou farbou, ktorá symbolizuje krv mučeníkov, však budú žiariť stavby na celom svete.

Nadácia pozýva veriacich na Slovensku, aby si 22. novembra usporiadali spoločnú modlitbu, pobožnosť, či krížovú cestu za prenasledovaných kresťanov. Informácie a materiály sú dostupné na stiahnutie na webovej stránke www.cervenastreda.sk. Je tam tiež návod na svojpomocné nasvietenie červeným svetlom a ďalšie zdroje k podpore tejto kampane. „Všetkých, ktorí sa iniciatívy zúčastnia, prosíme o informáciu, prípadne i fotografiu na e-mailovú adresu info@acn-slovensko.org. Tiež pozývame každého, kto potrebuje pomoc s organizáciou vlastnej aktivity, alebo viac materiálov, aby nás kontaktoval na tej istej e-mailovej adrese. Veľmi radi v rámci našich možností podporíme každého, kto sa chce do Červenej stredy zapojiť,” hovorí vedúca komunikácie ACN na Slovensku, Lucia Froncová.

Sloboda náboženského vyznania síce patrí medzi základné ľudské práva, no jej porušovanie v
spoločnosti nerezonuje ako naliehavá téma. Pritom má priam drastické podoby: ide o cielené
vyvražďovanie celých komunít, ekonomickú a sociálnu diskrimináciu menšín, vážne škody na majetku veriacich i samotnej Cirkvi.

Zistenia nadácie ACN o nábožensky motivovanom útlaku len potvrdzujú, že Červená streda je čoraz dôležitejšia. Viac ako 300 miliónov ľudí na svete prenasledovaných pre svoju kresťanskú vieru, alebo žije v krajine, kde im hrozí nábožensky motivované násilie či diskriminácia. V afrických krajinách a na Blízkom východe ide o násilné prenasledovanie a únosy, v Ázii útlak podporujú diskriminačné zákony, v Latinskej Amerike sa objavujú režimy, ktoré náboženský život okliešťujú politicky.

Pápež František poukazuje aj na nenápadné prenasledovanie v Európe a Spojených štátoch, ktoré sa vyznačuje obmedzovaním slobody slova, práva na výhradu vo svedomí či výsmechom a ostrakizáciou kresťanského spôsobu života. Nadácia ACN jednohlasne so Svätým Otcom konštatuje, že prenasledovanie kresťanov sa dnes deje v oveľa väčšej miere, ako tomu bolo v časoch ranej cirkvi.

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje Červenú stredu vo viere, že spoločné vyjadrenie blízkosti prenasledovaným kresťanom presahuje pozemskú rovinu a prináša do života Cirkvi naprieč kontinentami aj duchovné zjednotenie.

 

Foto: Františka Čačková – Človek a viera. Kostol Obrátenia sv. Pavla v Žiline