Od Šenkvíc až po Dlhé nad Cirochou, od Vysokej nad Kysucou po Dolné Plachtince. Na celom Slovensku sa v predposlednú novembrovú stredu, 22.11., rozžiarili chrámy, radnice, školy a iné budovy načerveno. Zapojili sa tak do celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Tisícky ľudí vo veľkých i malých mestách, v dedinách a farnostiach vyjadrili svojou modlitbou, účasťou na svätých omšiach, sprievodoch, či červeným oblečením podporu prenasledovaným kresťanom.

Skúšaní vo viere

V petržalskej farnosti Svätej rodiny zorganizovala nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi benefičné podujatie Skúšaní vo viere. Svätú omšu za prenasledovaných kresťanov celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom, eparchiálnym biskupom košickej eparchie, ktorý prítomných inšpiroval svojou homíliou. Ďalšími koncelebrantami boli o. Ivan Ružička, ekleziálny asistent ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na Slovensku, o. Juraj Vittek, farár Farnosti Svätej rodiny v Petržalke a ďalší kňazi. Hudobne liturgiu doprevádzal farský zbor a mládežnícky orchester pod vedením Márie Hypiusovej a organista Milan Masiarik.

Záznam zo svätej omše sa nachádza v archíve TV LUX.

V priestoroch pastoračného centra, ktoré miestny farár o. Juraj Vittek dal veľkoryso k dispozícii, si mohli farníci a návštevníci prezrieť výstavu o prenasledovaných kresťanoch, informovať sa o činnosti nadácie ACN a vypočuť si koncert Márie Podhradskej. Vzácnymi hosťami večera boli kresťania z biblických krajín: biskup Jules Boutros z Libanonu a sestra Georgina Habash zo Sýrie, ktorí prítomných pozdravili prostredníctvom videa. Iračan Fadi Gaggi prišiel osobne svedčiť o situácii kresťanov v Iraku.

Práve na kresťanov z biblických krajín sa zameriava vianočná kampaň nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorú riaditeľ slovenskej kancelárie ACN Miroslav Dzurech ml. predstavil na záver podujatia. Všetky štedré dary z tejto kampane sú určené na pomoc veriacim v krajinách počiatkov kresťanstva – v Libanone, Sýrii, Iraku, Svätej zemi, Jordánsku a Iraku.

Fotografie z podujatia Skúšaní vo viere: Zuzana Kostková, Ondrej Danko – Človek a Viera

Kresťania sú najprenasledovanejšou skupinou z náboženských dôvodov… Nezľahčujme zlo. A nezabúdajme, že aj veľké zlo začínalo častokrát drobými klamstvami, drobným znevažovaním, drobným výsmechom, drobným odstrkovaním, drobnými karikatúrami.

z homílie vladyku Cyrila Vasiľa v kostole Svätej rodiny na Červenú stredu, 22. novembra 2023

Kostoly v červenom šate

Desiatky kostolov od Bartošoviec až po Zázrivú vyslali do svojho okolia posolstvo o útlaku a prenasledovaní kresťanov vo svete. Svietil Dóm svätej Alžbety a gréckokatolícky katedrálny chrám narodenia Presvätej Bohorodičky  v Košiciach, bazilika svätého Emeráma v Nitre, katedrála, bazilika a jezuitský kostol v Trnave, Sirotár v Žiline a viaceré kostoly v Bratislave. Červenou farbou boli nasvietené aj chrámy v Dolných Plachtinciach, Gbeloch, v Hniezdnom, Hruštíne, v Konskej, Liptovskom Jáne, Nižnom Hrušove, v Poprade, Prakovciach, Rajci, Smolníckej Hute, Spišskej Novej Vsi, vo Štvrtku na Ostrove, v Trenčíne, vo Vysokej nad Kysucou, v Záhradnom, Zalužiciach a mnohých ďalších obciach a mestách. Vo väčšine z nich sa konali aj bohoslužby za prenasledovaných kresťanov.

Adorácia sa uskutočnila v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Chudej Lehote, ale aj v katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule. Korunku Božieho milosrdenstva sa pomodlili veriaci v Devínskej Novej Vsi

Modlitbou svätého ruženca si trpiacich bratov a sestry pripomenuli veriaci v Pustých Úľanoch, v Spišskej Belej, ale aj žiaci a učitelia Spojenej cirkevnej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch či na Základnej škole v Bartošovciach.

V Kežmarku sa po svätej omši a svätej liturgii približne 200 veriacich vydalo na sviečkový sprievod ku krížu na cintoríne, kde sa rímskokatolíci a gréckokatolíci spoločne pomodlili za prenasledovaných kresťanov.

My sme sa dnes modlili za prenasledovaných kresťanov aspoň sami. Zapálili sme symbolických 11 sviečok za 11 kresťanov, ktorí denne umierajú za vieru, pri kríži na cintoríne.

rodina Bartoníková, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Morava

 

Vo farnosti Smolenice v trnavskej arcidiecéze sa pred svätou omšou zišli všetky generácie farníkov, aby prejavili solidaritu s prenasledovanými a trpiacimi kresťanmi, informuje Adriana Hricišinová. Deti z Misijného zrnka – spoločenstva nadácie Pápežské misijné diela – sa predmodlievali modlitbu posvätného ruženca. “V prosbách veriacich sme okrem prosieb dňa prednášali prosby za trpiacich kresťanov a pokoj vo svete. Sme radi, že sme mohli i my, milosťou Božou, modliť sa a vzdávať vďaky za týchto kresťanov,” uzatvára Adriana Hricišinová.

 

Diskusie a podujatia

V Pezinku sa okrem nasvieteného farského kostola konala aj diskusia “Trpiaci pre vieru doma aj vo svete” s historikom Róbertom Letzom a novinárom Jozefom Majchrákom.  

Skauti z 9. oddielu sv.Filipa Neriho Kolíňany/Štitáre rozsvietili svoje okná načerveno a obliekli si červené oblečenie. 

Podobne svoju solidaritu s trpiacimi kresťanmi vyjadrili aj v školách. Na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach prišli žiaci oblečení v červených farbách, rovnako aj na Katolíckej spojenej škole v Rajci, na Spojenej ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej, na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a ďalších. 

Klienti špecializovaného zariadenia Vitalis v Medzilaborciach sa tiež obliekli do červeného a aj gestom rúk v tvare srdca ukázali svoj postoj voči prenasledovaným.

Budovy ako symbol

Aj sekulárne budovy sa na Červenú stredu stali symbolom solidarity s prenasledovanými kresťanmi. Okrem významných budov v hlavnom meste, ako je Prezidentský palác, Bratislavský hrad alebo Most SNP sa rozsvietila aj radnica v Trnave, obecný úrad v Zalužiciach, vstupná brána na kalváriu v Bobrove či mestský úrad, lavička lásky a vstupný nápis do mesta v Kysuckom Novom Meste a ďalšie budovy verejnej správy či monumenty na celom Slovensku.

 

Iniciatíva ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi s názvom Červená streda každoročne v novembri upozorňuje na fakt, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Denne pre svoju vieru zomiera 11 kresťanov. Viac ako 300 miliónov veriacich v Krista žije v krajinách, kde nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru.

“Porušovanie náboženskej slobody, ktorá je základným ľudským právom, dnes vo svete dosahuje alarmujúcu úroveň. Je nesmierne dôležité, že sme ako krajina, ktorá dlho trpela neslobodou, dokázali vyslať svetu tento signál,” hovorí Miroslav Dzurech ml., riaditeľ ACN na Slovensku.

 

Dorota Luteránová

Fotografie:

Bratislava: Človek a Viera – Jaromír Mikulec, Lucia Kráľová, Mojmír Malovecký, Vladimír Šimko, Veronika Mihálová

Trnava: Branislav Móric – WeFo

Košice: Róbert Belohorský

Nitra: Mária Švecová – Človek a Viera

Spišská Kapitula: Tomáš Šuba, Jakub Konkoľ

Žilina: sr. Františka Čačková

Kežmarok: Ondrej Miškovič

farské úrady, školy a obce na Slovensku