Od Austrálie až po Kolumbiu sa v stredu 22.11. obráti pozornosť sveta na osudy miliónov prenasledovaných, utláčaných a ohrozených kresťanov. Stovky známych katedrál, kostolov, kláštorov, monumentov a budov verejnej správy na celom svete budú osvetlené krvavočervenou farbou. Tisícky ľudí stretnú so svedkami prenasledovania na modlitbových stretnutiach.

Každý deň pre svoju vieru zomiera 11 kresťanov. Viac ako 300 miliónov veriacich v Krista žije v krajinách, kde nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru. Sú to práve kresťania, ktorí sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou vo svete. Novembrová iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi s názvom Červená streda dáva týmto kresťanom hlas vo verejnom priestore.

Vo viac ako desiatke krajín sa očakáva účasť viac ako 10 000 ľudí. Približne dvadsať katedrál na celom svete bude osvetlených červenou farbou, vrátane Katedrály svätého Patrika v austrálskom Melbourne. Tu sa 22. novembra uskutoční druhý ročník “Noci svedkov”, na ktorom bude o situácii kresťanov v Sýrii a na Blízkom východe hovoriť patriarcha Melchitskej katolíckej cirkvi Joseph Absi. 

V Rakúsku potvrdilo účasť na iniciatíve Červená streda viac ako 100 farností; kostoly a budovy verejných inštitúcií vrátane rakúskeho parlamentu budú osvetlené červenou farbou. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí flashmob na Svätoštefanskom námestí vo Viedni a stretnutie s predsedom rakúskeho parlamentu. 

V Českej republike sa iniciatívou nadácie ACN inšpirovali viaceré vierovyznania. Zástupcovia kresťanských denominácií a židovských náboženských obcí organizujú konferenciu o slobode vierovyznania. Červenou farbou bude 29. novembra žiariť Pražský hrad, Petřínska rozhľadňa, staromestský kostol sv. Mikuláša, Staronová synagóga a ďalšie budovy v Prahe a v celej republike.

Basilique du Sacré-Cœur (Chrám najsvätejšieho Ježišovho srdca), Montmartre, Paríž

Katedrály vo farbe mučeníkov

Približne 100 kostolov v Nemecku – vrátane dómu v Passau a v Regensburgu, katedrály vo Freiburgu a v Drážďanoch a dómu v Paderborne – bude osvetlených na červeno. Uskutočnia sa aj modlitby a príhovory biskupa Ashkariana z Aleppa (Sýria) a arcibiskupa Shawa z Lahore (Pakistan), dvoch krajín, kde kresťania čelia ťažkostiam kvôli svojmu náboženstvu. 

V Holandsku sa kampaň #RedWeek teší v posledných rokoch veľkej obľube a aj tentoraz spojí svoje sily viac ako 150 katolíckych a protestantských farností, aby zorganizovali širokú škálu aktivít a podujatí. V mnohých kostoloch sa budú konať sväté omše, bohoslužby, modlitby a ekumenické stretnutia alebo budú jednoducho otvorené dvere, aby sa veriaci mohli pomodliť a zapáliť sviečky za trpiacich kresťanov. 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska chce počas Červenej stredy upozorniť najmä na ťažkú situáciu v Afrike. Miestna národná kancelária ACN predstaví správu o náboženskej slobode na tomto kontinente. Dvoma hlavnými bodmi jej kampane sú modlitba 100 000 desiatkov ruženca za Afriku, ako aj výzva „100 000 libier pre Afriku”, ktorej cieľom je získať finančné prostriedky pre projekty zamerané na obete náboženskej neslobody. Okrem toho bude nigérijský manželský pár rozprávať o tom, ako prežil turíčny útok v roku 2022 v meste Owo v diecéze Ondo, pri ktorom zahynulo 39 ľudí a približne 80 bolo zranených.

Vo Francúzsku budú katedrály v Chartres, Bayonne, Remeši, Angers, Caen, Bourges a Versailles osvetlené na červeno. V Paríži sa uskutočnia modlitebné a informačné podujatia vrátane modlitebnej vigílie na Montmarte a ďalšej v La Trinité venovanej mladým ľuďom. 

Podujatie “Noc svedkov”, Canberra, Austrália

#RedWeek v Amerike

V Kanade sa podujatia budú konať na rôznych miestach, napríklad v Oratóriu svätého Jozefa v Montreale, ktoré je najväčšou svätyňou na svete zasvätenou tomuto svätcovi. V Montreale sa tiež uskutoční svätá omša v katedrále Panny Márie, Kráľovnej sveta, a v Toronte sa bude konať modlitebná vigília v katedrále svätého Michala. V oboch katedrálach budú prítomní diecézni biskupi a budovy budú osvetlené červenou farbou.

Červený týždeň (#RedWeek) sa v dňoch medzi 19. a 26. novembrom uskutoční aj vo viacerých krajinách Latinskej Ameriky vrátane Mexika a Kolumbie, kde bude na červeno osvetlená svätyňa Panny Márie z Las Lajas. V Cali a Bogote sa uskutoční aj niekoľko podujatí zameraných najmä na mladých ľudí, ako “Via Lucis” (Cesta svetla). Jej účastníci si budú môcť vypočuť príhovor kňaza z Ugandy a misionárky z Venezuely, ktorí pôsobia v tichomorskej oblasti Kolumbie. 

Socha Krista Vykupiteľa, Rio de Janeiro, Brazília

Vznik iniciatívy

Iniciatíva Červený týždeň (#RedWeek) má svoj pôvod v Brazílii. V roku 2015 tamojšia kancelária ACN osvetlila sochu Krista Vykupiteľa v Rio de Janeiro červenou farbou, aby tak symbolicky poukázala na prenasledovanie kresťanov v Iraku. Talianska kancelária ACN v apríli nasledujúceho roka nechala podobným spôsobom osvetliť Fontánu di Trevi v Ríme.

Britská kancelária ACN neskôr túto myšlienku rozvinula prostredníctvom Červenej stredy (#RedWednesday). Spravidla predposledná novembrová streda sa stala dňom pripomínania kresťanov prenasledovaných pre svoju vieru na celom svete. Odvtedy nasledovali tento príklad viaceré ďalšie krajiny a iniciatívu solidárne podporilo niekoľko kresťanských denominácií v mnohých regiónoch. 

Na Slovensku sa do iniciatívy Červená streda každoročne zapája množstvo farností, obcí a miest po celej republike.

 

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa aj ako Kirche in Not) každoročne podporuje viac ako 5 000 projektov v približne 140 krajinách a pomáha kresťanom žiť podľa ich viery v situáciách, keď sú utláčaní alebo majú nedostatok prostriedkov na pokrytie svojich pastoračných potrieb.