Oznámili to pri príležitosti stretnutia mladých so Svätým Otcom Františkom na Štadióne Lokomotíva v Košiciach.

Slovensko bude hostiť ďalšie Národné stretnutie mládeže, a to v lete 2022 v Trenčíne. Bude oficiálnou prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia za účasti pápeža v roku 2023 v portugalskom Lisabone.

„Sme vďační vedeniu mesta Trenčín za prijatie tejto myšlienky a za to, že do tejto významnej udalosti vstupuje ako generálny partner projektu,“ hovorí žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity, ktorej tím akciu chystá. Podujatie bude mať svoju oficiálnu skratku T22. Symbolizuje prvé písmeno názvu mesta, v ktorom sa bude konať, a dvojčíslie roka.

Mladí sa stretli na celoslovenskej úrovni už viackrát aj v minulosti (napríklad v Nitre alebo v Prešove). V podobnom rozmere a v priamej nadväznosti na Svetové dni mládeže však naštartovalo Národné stretnutie mládeže (NSM) svoju históriu v roku 2013 v Ružomberku. Malo skratku R13. Prebiehalo paralelne so Svetovými dňami mládeže 2013 v Riu de Janeiro.

O dva roky neskôr to bolo NSM P15 v Poprade, ktoré predchádzalo SDM 2016 v Krakove. Zatiaľ posledné NSM sa konalo v roku 2018 v Prešove. Malo skratku P18, bola to pozvánka pre mladých na Svetové dni mládeže 2019 v Paname. Doteraz sa na Národných stretnutiach mládeže zúčastnilo spolu vyše 12 000 ľudí, pomáhalo vyše 1 000 dobrovoľníkov.

„Mnohých z nás spájajú zážitky zo stretnutí v Ružomberku, Poprade a Prešove. Mladí, ktorí sa v týchto mestách zišli, zanechali stopu nielen v meste, ale aj vo vzájomných priateľstvách. Stretnutia mladých, ktorí oslavujú Boha, sú výzvou a pozvaním pre všetkých. Verím, že Boh má pre nás pripravené nové veci. A preto sa tešíme do Trenčína,“ hovorí tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity Matúš Reiner. „Lebo je a bude uprostred mladých ľudí, ktorí sú ,Božím teraz‘, ako to vyjadril Svätý Otec František v pápežskom dokumente pre mladých Christus Vivit“, dodáva Matúš Reiner.

Logo Národného stretnutia mládeže T22 vytvorila Erika Tomášková. Súvisí s témou Svetových dní mládeže „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). Farebne vychádza z loga mesta Trenčín a je vložené do jednej jeho časti. Oficiálna duchovná príprava sa začne v novembri – v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež. Jej ústrednou témou bude cesta hornatým krajom, ktorou Mária kráčala za Alžbetou.

„Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov, ako aj roznietiť v nich túžbu ,vychádzať zo seba‘ a prinášať evanjelium do sveta,“ pokračuje Reiner. Dodal, že zámer pokračovať v ich tradícii schválila ešte v roku 2020 Konferencia biskupov Slovenska.

Prípravou poverili Radu KBS pre mládež a univerzity. Po oznámení zámeru a zverejnení dejiska konania Radu čaká vytvorenie tímu, ktoré stretnutie pripraví, príprava duchovnej prípravy a programu. Ten bude pripomínať Svetové dni mládeže. „Zároveň už teraz pozývame všetkých, aby sa za stretnutie začali modliť,“ pozýva Matúš Reiner.

Prvé Svetové dni mládeže sa po prvýkrát uskutočnili z vôle sv. Jána Pavla II. v roku 1986 v Ríme. Naposledy boli v roku 2019 v Paname. V tejto tradícií pokračujú aj jeho nástupcovia – emeritný pápež Benedikt XVI. aj súčasný Svätý Otec František.

Zdroj: TK KBS

Foto: Roman Hanc