„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 14). Tieto slová v Lukášovom evanjeliu spievali anjeli na Štedrý večer, keď sa zjavili pastierom. Už niekoľko storočí predtým boli v knihe proroka Izaiáša napísané o príchode Mesiáša tieto slová: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ (Iz 9, 5)

Od roku 1968 slávi Cirkev 1. januára sviatok Panny Márie Bohorodičky ako „Medzinárodný deň pokoja“. V tom roku pápež Pavol VI. vyzval všetkých, aby sa spojili pre tento jediný cieľ a vyjadril želanie Katolíckej cirkvi: „venovať myšlienkam a predsavzatiam o mieri osobitnú slávnosť v prvý deň občianskeho roka“. 

Napriek tomu veriaci v mnohých častiach sveta nemôžu vnímať začiatok nového roka ako čas pokoja. ACN preto vyzýva všetkých dobrodincov a ľudí dobrej vôle, aby sa modlili spolu so slovami, ktoré nám poslali misionári, rehoľníci a biskupi z desiatich rôznych krajín sveta, aby sme prosili Boha o pokoj v ich krajinách a pre ich ľudí.

 

1. Svätá zem (Gaza)

V októbri šokoval svet vpád ozbrojencov z teroristickej skupiny Hamas do Izraela. Reakciou Izraela bolo bombardovanie a pozemná invázia do Gazy, ktorá mala pre miestnu kresťanskú komunitu ničivé následky. 

 

Pane Bože, ktorý si znášal ľudské skúšky, prosíme ťa, zhliadni očami milosrdenstva, súcitu a lásky na našich bratov a sestry v Gaze.

Ty poznáš ľudskú slabosť. Pozri na našu úbohosť a poníženosť a nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov, ale podľa svojho hojného milosrdenstva.

Milujúci a dobrý Bože, daj svojmu ľudu, ktorý trpí a smúti trpezlivosť a útechu. Ó Zástanca bezmocných – buď im Pomocou, buď im Nádejou, buď Útočiskom pre tých, ktorí sa ocitli v búrke.Ty, ktorý si vypočul modlitbu proroka Jonáša vo chvíli úzkosti a zachránil si ho, keď ho uprostred mora zhltla veľryba, zachráň aj našich bratov a sestry v Kristovi, ktorí trpia uprostred rozbúreného mora tohto sveta.

Povedal si: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“; kladieme pred teba úprimné prosby a volanie našich bratov a sestier v zranenej Gaze, aby si ich vypočul, zmiloval sa nad nimi a zachránil ich

Amen.

ružencová sestra Nicolas Akiki z Libanonu

 

2. Ukrajina

Ukrajina vedie obrannú vojnu proti Rusku od roku 2014, ale konflikt sa v roku 2022 vystupňoval v plnohodnotnú inváziu agresora. Cirkev sprevádza ukrajinský ľud v týchto ťažkých časoch.

 

Pane Ježišu, osvieť našich vodcov. Pane Ježišu, znič túžbu po vojne. Pane Ježišu, rozptýľ nenávisť. Pane Ježišu, posilňuj nádej. Pane Ježišu, zmier všetky srdcia. Pane Ježišu, zjednoť v sebe všetky národy. Pane Ježišu, ochraňuj chudobných a bezmocných. Pane Ježišu, poteš tých, ktorí trpia. Pane Ježišu, prijmi tých, ktorí zahynuli násilím. V tomto výnimočnom období roka, keď sme prijali novonarodeného Ježiša, uprostred zimy, bez elektriny, bez kúrenia, ale s Bohom, ktorý sa prichádza znovu narodiť medzi nás, prosíme, aby Božia prítomnosť bola našou nádejou, našou vierou a zdrojom nášho života v súčasných podmienkach vojny na Ukrajine. Nech je pre nás Svätá rodina príkladom, ako prijať Ježiša Krista v týchto dňoch.

arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Svjatoslav Ševčuk

 

 

Socha v kaplnke po nálete na utečenecký tábor v Mjanmarsku.

3. Mjanmarsko

Prevrat v Mjanmarsku v roku 2021 viedol k vnútorným aktom odporu. Vojenská junta zintenzívnila prenasledovanie etnických menšín vrátane kresťanských komunít.

„Situácia na území diecézy, ktorá bola zasiahnutá bojmi, je veľmi nebezpečná,“ hovorí biskup Celso Be Shwe. „Nachádzame sa uprostred ozbrojeného konfliktu, v ktorom kvôli ničeniu a politickému chaosu zostala väčšina farností opustená a leží prázdna. Rád by som pripomenul, že diecéza je súčasťou Božieho ľudu. Nie je to len geografická oblasť, ale spoločenstvo, ktoré sa zhromažďuje okolo biskupa v jednote s jeho kňazmi. Hlavným motorom spoločenstva je ohlasovanie evanjelia a slávenie Eucharistie. V našom prípade je Cirkev založená Kristom živá a je prítomná aj medzi trpiacimi. Je dôležité, aby sme všetci zostali jednotní a budovali spoločenstvo, ktoré je pripravené prejsť cez púšť, držané pohromade evanjeliom a Eucharistiou. Vieme, že Kristus, Dobrý pastier, sa stará o svoje stádo, za ktoré dal svoj život. Môžeme veriť, že v tomto čase je to jeho vôľa pre nás. Nikdy by sme nemali pochybovať o jeho slovách, ktoré povedal svätému Pavlovi: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2Kor 12,9) Máme všetky dôvody dôverovať mu. On nás neprestane podporovať v našom úsilí konať dobro, pretože „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“ (Žalm 23).

 

Aj keď sme ovce, zvíťazíme, a aj keď sme obklopení mnohými vlkmi, zvíťazíme. Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa správali ako dobré ovce, starali sa jeden o druhého, povzbudzovali sa, milovali sa a konali dobro. Zverme Mjanmarsko do rúk Panny Márie a svätého Jozefa, ktorí sa v tú temnú betlehemskú noc plní lásky klaňali Božiemu Synovi, vtelenému Pánovi a Kniežaťu pokoja a chránili ho. Nech Matka Mária a svätý Jozef ochraňujú všetkých, ktorí sú v nebezpečenstve.

biskup Celso Be Shwe z Loikaw

 

4. Sudán

Po prvom prevrate v roku 2019 došlo v Sudáne v roku 2021 k druhému prevratu, počas ktorého sa moci ujal generál Abdel Fattah al-Burhan. V roku 2023 začali proti sebe stáť rôzne vojenské frakcie, čo vyvolalo občiansku vojnu, ktorá výrazne zasiahla malú kresťanskú komunitu v krajine.

 

Pane Ježišu, Kráľu pokoja, napriek tomu, že Tvoja matka a pestún mali domov v Nazarete, boli nútení cestovať do Betlehema! A tam, nenachádzajúc žiadny domov, si sa narodil v stajni, v jasliach – Ty, Kráľ pokoja! Ty, Boží Syn!

Aj tu v Sudáne boli tisíce ľudí nútení utiecť zo svojich drahých domovov a hľadať život v mieri a bezpečí, ďaleko od svojich domovov, ako utečenci alebo vysídlenci! Aj tu, do Dar Mariame, si nám poslal mnoho ľudí, s ktorými žijeme. Všetci sa úprimne túžia vrátiť do svojich chudobných a malých domovov, ale nemôžu tak urobiť kvôli nezmyselnej a tragickej vojne v Sudáne!

Pozri milostivo na sudánsky ľud! Mocou svojej krvi preliatej z kríža zasiahni všetky bojujúce strany svojou mocnou láskou a zmierením! Nech sa bojujúce skupiny zmierujú a rokujú o dlhodobom prímerí, a potom o skutočnom mieri v Sudáne!

Nech sa k Tebe, ó, Ježišu, Kráľu pokoja, vznášajú úzkostné a tiesnivé výkriky chudobných, trpiacich a chorých ľudí! Daruj Sudánu svoj vzácny dar mieru! Nech sú zničené všetky zbrane vojny, nech je zničený duch nenávisti, pomsty, chamtivosti, pýchy! Nech v Sudáne opäť rozkvitne skutočný mier!

Amen.

páter Jacob Thelekkadan, saleziánsky misionár v Sudáne, ktorý slúži kresťanom, ktorí našli útočisko v saleziánskom dome v Dar Mariam.

 

5. Burkina Faso

Násilie v Burkine Faso je súčasťou regionálneho konfliktu, ktorý zasahuje Sahel (krajinný typ stepí a saván na južnom okraji Sahary), kde islamistické skupiny zaviedli prísne sociálne pravidlá, ktoré postihli miestne kresťanské menšiny.

 

Ježišu Emanuel, ktorý si prišiel na Vianoce, aby si nastolil vo svete pokoj, bezpečie a spravodlivosť, modlíme sa k Tebe za Burkinu Faso, za Sahel a za všetky krajiny, ktorých blaho, slobodu a mier ohrozujú veľmi vážne teroristické činy. Ježišu Emanuel, ty si Knieža pokoja, pozri na svoje deti a vypočuj našu prosbu: všetkým utrápeným srdciam udeľ útechu solidarity a pomocných rúk; vnútorne vysídleným ľuďom rýchly návrat k ich rodinám a tým, ktorí nás opustili, večný odpočinok. Modlíme sa za všetkých trpiacich aj za tých, ktorí utrpenie spôsobujú. Zmiluj sa nad tými, ktorí umierajú, a nad tými, ktorí zabíjajú. Všetkým daj hlboké obrátenie srdca a vzbuď v nás všetkých lásku k blížnym, skutočné a aktívne bratstvo. Ježišu Emanuel, ty, ktorý si Synom Panny Márie, zachráň Burkinu Faso a všetky krajiny, ktoré trápia vojny, daruj im skutočný a trvalý mier, ktorý pochádza od teba.

Amen.

otec Honoré Ouedraogo, kňaz diecézy Tenkodogo

 

6. Demokratická republika Kongo

KDR už desaťročia zažíva epizódy násilia, špeciálne však od 90. rokov trpí východ krajiny. Tieto napätia zahŕňajú boje so susednou Rwandou a činnosť viacerých regionálnych milícií. Etnické napätie v rôznych regiónoch krajiny sa v poslednom čase zintenzívnilo, čo ešte viac prehlbuje nestabilitu a utrpenie konžského obyvateľstva. 

 

Príď Knieža pokoja a umlč zbrane. Pane Bože, náš Otče, stvoril si všetkých ľudí na svoj obraz, aby boli šťastní a slúžili ti v pokoji až do príchodu nebeského kráľovstva. Pane, náš Otče, každý deň je zastrelený jeden Konžan, ktorý za sebou zanecháva neprekonateľnú bolesť, neprestajný plač, kvôli zlým cestám ľudstva. Príď a osuš slzy tých, ktorí trpia vo vojnách na celom svete. Príď osušiť najmä slzy Konžanov, ktorí už niekoľko desaťročí nespravodlivo znášajú ťarchu vojen. Daj nám silu odpustiť tým, ktorí zabíjajú, ako si to urobil ty na kríži. Daj nám silu modliť sa za obrátenie našich nepriateľov. Knieža pokoja, osuš naše slzy. Knieža pokoja, poteš naše krvácajúce srdcia. Knieža pokoja, daj nám pokoj.

Amen.

otec Robert Kasongo Nsaka, kňaz diecézy Kabinda

 

 

Dve etiópske ortodoxné pútničky.

 

7. Etiópia

Po konflikte v Tigraji Etiópia opäť prežíva citlivé obdobie plné vnútorného napätia. V roku 2023 sa zintenzívnili boje medzi etnikami Amhara a Oromo, čím sa zintenzívnila nestabilita a obavy, ktoré v krajine už existovali.

 

Pane, Boh pokoja, vypočuj našu modlitbu! Odovzdávame Etiópiu a jej ľud do Tvojich rúk, aby si nám mohol darovať svoj trvalý mier.    

Toľkokrát a toľko rokov sme sa pokúšali vyriešiť naše konflikty vlastnými silami a silou zbraní. Kiež by sme sa rozhodli pre dialóg a zmierenie. Koľko krvi sa už prelialo? Koľko životov bolo zničených? Koľko nádejí bolo pochovaných? Ale naše úsilie bolo márne.

Teraz nám, Pane, príď na pomoc! Daj nám pokoj, nauč nás pokoju, veď naše kroky po ceste pokoja. Pane, zneškodni násilie našich jazykov a našich rúk. Daj nám odvahu povedať: „Už nikdy viac vojnu!“; „S vojnou je všetko stratené“. Vštep nám do sŕdc odvahu podniknúť konkrétne kroky na dosiahnutie mieru.

Amen.

biskup Lisane-Christos Matheos Semahun z Bahir Dar-Dessie

 

8. Kamerun

Kamerun od získania nezávislosti trpí vnútorným konfliktom kvôli anglicky hovoriacej komunite, ktorá sa cíti byť diskriminovaná francúzsky hovoriacou väčšinou krajiny. Od roku 2016 prebieha vnútorná občianska vojna – tzv. Ambazonská vojna, v ktorej sa bojuje za nezávislosť južného Kamerunu. V konflikte boli zabité tisíce ľudí a viac ako pol milióna bolo nútených opustiť svoje domovy.

 

Pane Ježišu Kriste, ty si večný Kňaz, Kráľ kráľov, Pán pánov a Knieža pokoja. Náš svet sužujú rôzne vojny, ktoré nás pripravujú o pokoj a mier na tele, na duši i na duchu. Tvárou v tvár tejto skutočnosti sa k Tebe s dôverou obraciame a prosíme Ťa, aby si nám prišiel na pomoc a vlial nám odvahu podniknúť konkrétne kroky na ceste k trvalému mieru. Prosíme o ukončenie násilia v Kamerune. Otvor nám oči, aby sme Ťa videli a naše srdcia, aby sme skutočne milovali Teba, Knieža pokoja, v ktorého rukách sú kľúče od toho pokoja, ktorý svet nemôže dať. 

Amen.

biskup Aloysius Fondong Abangalo z Mamfe

 

9. India

Situácia v štáte Manipur, ktorému už nie sú cudzie náboženské a etnické konflikty, sa v roku 2023 zhoršila, pričom sa zintenzívnila etnická nevraživosť, čo viedlo k náboženskému prenasledovaniu. Politika nadradenosti hinduistov, ktorú presadzuje vládnuca strana BJP, viedla v posledných rokoch k rastúcej neznášanlivosti voči kresťanom. 

Arcibiskup Dominic Lumon z Imphalu nám napísal: „Atmosféra zostáva pochmúrna a napätá. Tisíce ľudí sú stále v utečeneckých táboroch, pretože ich domovy boli zničené. Cirkev sa zapája do dialógu s inými náboženskými organizáciami a vyzýva úrady, aby našli mierové riešenia. Napriek tomu je stále čo robiť a núdza je obrovská, pretože komunity a Cirkev utrpeli značné škody a straty. V tomto čase najviac potrebujeme vaše modlitby.“

 

Pane, veríme, že Ty môžeš premeniť zmýšľanie tých, ktorí sú poháňaní nenávisťou a náboženskou neznášanlivosťou. Prosíme ťa za našich politických vodcov, za tých, ktorí rozhodujú, a za všetkých ľudí dobrej vôle, aby hľadali pokojné riešenia tohto spoločenského násilia a pretrvávajúcej náboženskej neznášanlivosti. Nech zavládne pokoj, harmónia a bratstvo, a nech sa tým, ktorí boli zbavení svojich práv a dôstojnosti, dostane spravodlivosti.

Amen.

arcibiskup Dominic Lumon z Imphalu

 

 

Mesto Jacmel, Haiti

 

10. Haiti

Po zavraždení prezidenta Jovenala Moiseho v roku 2021 čelí Haiti čoraz väčšiemu chaosu, pričom kľúčové časti krajiny ovládajú zločinecké gangy. Naďalej sa rozmáha kriminalita a chudoba, alarmujúco narastá počet vrážd, únosov a sexuálneho násilia, v dôsledku čoho je obyvateľstvo mimoriadne zraniteľné. 

 

Pane, na Haiti sme slávili Vianoce v kontexte veľkého utrpenia, ktoré spôsobuje najmä pekelná nadvláda ozbrojených skupín a ľahostajnosť politických aktérov. Naša nádej je však silná. Modlíme sa, aby si ty, Emanuel, ktorý si k nám prišiel, posilnil našu bratskú jednotu a vyslobodenil nás z dlhých nocí plných strachu, nedôvery a násilia. Dúfame, že medzinárodné spoločenstvo podporí odzbrojenie a obnovu našej krajiny. Kiež by sme všetci, muži a ženy sveta, zostali v Pánovom pokoji!

arcibiskup Max Leroys Mesidor z Port-au-Prince