Dňa 18. októbra 2021 pozývame farnosti, materské školy, školy aj rodiny, aby sa zapojili do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a – ako vysvetľuje kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN – povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť. 

Tento rok stojí v centre sv. Jozef, a preto sa v materiáloch, ktoré sú k iniciatíve pripravené, citujú časti apoštolského listu Patris Corde (v preklade S otcovským srdcom), ktorým pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa, trvajúci do 8. decembra 2021. Tohtoročná kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“. Kardinál Piacenza pripomína, že sv. Jozef, ochranca svätej Cirkvi, „je pre nás výborným príkladom toho, ako Boh môže obrátiť všetko na dobré prostredníctvom našej modlitby, vernosti a poslušnosti jeho slovu“.

 

Aj deti z Mútneho sa minulý rok modlili za ukončenie pandémie a za pokoj a mier na celom svete (Foto: p. Vojtasová)

 

Hoci sa roku 2021 očakával koniec obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, situácia je na mnohých miestach stále rovnako vážna. Okrem toho zdravotná kríza nepredstavuje pre svet jedinú hrozbu. „Hlad, chudoba, korupcia, vojny a teror, strata hodnoty ľudského života, ako aj ničenie stvorenstva poznačili životy nespočetného množstva ľudí,“ konštatuje kardinál Piacenza a zdôrazňuje význam modlitby, najmä detskej modlitby, „ktorá sa otvára Božej pomoci a spáse“.

Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec zaznamenala rekordnú účasť roku 2020: zapojili sa do nej deti zo 136 krajín vrátane Sýrie, Iraku, Mexika, Arménska, Papuy Novej Guiney, Nigérie či Konžskej demokratickej republiky; prostredníctvom webovej stránky sa zaregistrovalo vyše 509 000 detí.

 

Centrum pre hendikepované deti v Homse, Sýria (Foto – ACN)

 

Webová stránka pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi ponúka aj tento rok farnostiam, školám, skupinám detí a rodinám bezplatný modlitbový materiál. Obsahuje návod na modlitbu posvätného ruženca, zamyslenia o tajomstvách ruženca pre deti a modlitbu zasvätenia sa detí Božej Matke. V tomto roku možno na plagátoch okrem Panny Márie vidieť aj sv. Jozefa. Priložený je tiež obrázok s modlitbou k sv. Jozefovi, ktorú sa každodenne modlí pápež František. 

Modlitbový materiál na stiahnutie v 26 jazykoch a maľovanky nájdete na adrese: www.miliondeti.sk

Iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec spustila udalosť z roku 2005: kľačiac na podstavci sochy Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas, sa skupina detí modlila ruženec. Niektorí z prítomných dospelých si spomenuli na slová Pátra Pia: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Modlitbová iniciatíva sa potom rýchlo rozšírila do celého sveta.

 

Ilustračné foto: Deti v Žiline 2019 (Foto – Ingrid Kováčová)