Nadácia ACN si tento rok pripomína 45 rokov od vydania Biblie pre deti, ktorá vznikla v roku 1979 pri príležitosti “Medzinárodného roku dieťaťa”. Súbor biblických príbehov, ktoré dopĺňajú ilustrácie, pomáha pastoračnej činnosti Cirkvi aj tam, kde chýbajú kňazi, katechéti, či kde je činnosť kresťanov obmedzovaná. Vďaka tomu, že táto Biblia je preložená do takmer 200 jazykov, si milióny detí našli vzťah k Bohu. Svedčia o tom príbehy z celého sveta.

Knižka, ktorá zasieva v deťoch lásku ku Kristovi

Byť veriacim katolíkom na Kube môže byť ťažké a rozhodnutie stať sa kňazom je zvyčajne výsledkom hlbokej a zrelej viery. Napriek tomu, keď Rolando Montes de Oca vstupoval do seminára, kniha, ktorú si vzal so sebou, bola “Detská Biblia – Boh hovorí k svojim deťom”, ktorú vydala nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

“Bol som dieťa, ale nikdy nezabudnem, keď prišiel náš farár a dal mi túto detskú Bibliu. Vďaka nej som sa dozvedel o Pánovi, o príbehu spásy a vďaka nej som si zamiloval Boha. Tento Boh, do ktorého som sa zamiloval, ma povolal ku kňazstvu a túto Bibliu som si vzal so sebou do seminára. Samozrejme, neskôr som musel používať aj iné, kompletnejšie Biblie, ale táto je naďalej mojou najobľúbenejšou, pretože je to Biblia, ktorá ma naučila o Ježišovi Kristovi,” povedal otec Rolando pre ACN.

Bol jedným z desiatok miliónov detí, ktoré sa o Ježišovi dozvedeli vďaka detskej Biblii od ACN. Pre mnohé deti na celom svete je to jediná kniha, ktorú môžu vlastniť.

 

Božie slovo prítomné v jazyku predkov

V krajinách, kde veľká časť obyvateľstva nehovorí úradným jazykom, ako napríklad v južnom Mexiku, kde približne pol milióna ľudí hovorí tzeltalčinou ako svojím rodným jazykom, alebo v Amazónii, kde mnohé kmene stále žijú v relatívnej izolácii od okolitého sveta, môže prístup k Božiemu slovu v ich vlastnom jazyku posilniť dôveru a ukázať, že kresťanstvo nie je cudzím príkazom.

Páter Henrique Uggé, taliansky misionár, ktorý pracuje s ľudom Sateré-Mawé v Amazónii, vysvetlil, že “všetci radi počúvame, čítame a rozjímame o Božom slove vo svojom vlastnom jazyku, vo svojom vlastnom kultúrnom a historickom kontexte.” Dodal, že detská Biblia je tiež dôležitým kultúrnym nástrojom, pretože mnohé slová použité v prekladoch sa už prestávali používať, a tak sa teraz zachovávajú pre nové generácie.

Detskú Bibliu ACN prvýkrát vydala v roku 1979 pri príležitosti “Medzinárodného roka dieťaťa”, keď ju predložila Tretej generálnej biskupskej konferencii Latinskej Ameriky, ktorá sa konala v mexickom meste Puebla, aby pomohla pastoračnému pôsobeniu Cirkvi.

Odvtedy bola vďaka štedrým darom dobrodincov ACN táto Biblia preložená do 194 rôznych jazykov a dialektov, od asýrčiny, ktorá je najbližším živým jazykom k tomu, ktorým hovoril Ježiš, až po jazyk zulu.

Vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch si Bibliu prečíta nielen dieťa, ktoré ju dostalo, ale aj jeho súrodenci a ďalší príbuzní, 51 miliónov výtlačkov, ktoré už boli vytlačené a distribuované od začiatku projektu pred 45 rokmi, predstavuje oveľa širšie publikum.

 

Budovanie dôvery a sebaúcty u detí

V mnohých prípadoch je detská Biblia jediným písomným dielom v danom jazyku, čo dáva deťom úžasnú príležitosť budovať si vzťah k viere v tom istom jazyku, ktorým hovoria so svojimi rodičmi a vo svojich komunitách.

Lilian Omariová z Misijného spoločenstva svätého Pavla apoštola porozprávala nadácii ACN o tom, ako využíva túto pomôcku pri svojej práci medzi pastiermi z kmeňa Turkana v severnej Keni.

“Keďže má obrázky, môžu si ju prezrieť, dotknúť sa jej, ohmatať a dokonca počúvať Slovo. Je to jedna z vecí, ktorá nám pomohla podporiť katechézu v tejto oblasti, pretože mnohé z detí nechodili do školy a hovoria len po turkánsky. Sme veľmi vďační všetkým dobrodincom, ktorí podporili tento projekt a umožnili tak jeho preklad do rôznych jazykov.”

Alfred Ajuong Mangui, katechéta v diecéze Rumbek v Južnom Sudáne, hovoril o tom, ako deti v jeho triedach v tomto smere rástli. “S Bibliou pre deti vidíte, ako všetky deti rastú v úcte. A s týmto nadobudnutým rešpektom sa u nich rozvinú aj ďalšie zručnosti a spôsob života.”

Detská Biblia je jedným z najdlhšie prebiehajúcich projektov ACN. V obehu je už 194 jazykov a nadácia naďalej pracuje na tom, aby sa viac detí dozvedelo o tom, ako veľmi ich Boh miluje, a umožnila im milovať ho tiež.

Filipe d’Avillez, Lucia Froncová