Viac ako 150 priateľov a podporovateľov pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi prišlo vo štvrtok, 13. júna do Košíc na ďakovné podujatie s názvom Deň dobrodincov.

Stretnutie sa konalo v priestoroch katedrály a úradu Gréckokatolíckej eparchie Košice na Moyzesovej ulici. Hlavným bodom programu bola svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Cyril Vasiľ, prezident ACN na Slovensku. V príhovore vyzdvihol štedrosť tých, ktorí obdarúvajú núdznejších, aj keď sami neoplývajú prebytkom – práve to je podľa arcibiskupa jedným z hlavných znakov kresťanskej viery a príslušnosti k Cirkvi, kde „každý úd je súčasťou jedného tela a údy si navzájom pomáhajú“.

Po slávení nasledovalo spoločné agapé – občerstvenie a neformálne rozhovory v priestoroch farskej záhrady Katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky, sprevádzané hudobným vystúpením Košičanky, huslistky Terézie Šofrankovej.

„Tento deň bol dňom vďaky všetkým našim dobrodincom, ktorí podporujú misiu nadácie ACN vo svete. Bola to príležitosť stretnúť sa a poďakovať všetkým, ktorí šíria Božiu lásku prostredníctvom pomoci blížnym. Veľmi sa teším, že som spoločne s mojimi kolegami mohol osobne stretnúť a porozprávať sa s viac ako 150 dobrodincami, ktorí prijali naše pozvanie a prišli do Košíc z celého Slovenska. Všetkým dobrodincom však patrí naša vďaka a osobitným Dňom dobrodincov sme našu vďačnosť chceli naozaj zdôrazniť,” povedal Miroslav Dzurech ml., riaditeľ slovenského úradu ACN.

Napriek veternému a chladnejšiemu počasiu sa podarilo vytvoriť atmosféru vďačnosti a radosti zo spoločnej misie. Dobrodinci na podujatie pricestovali z rôznych kútov Slovenska vrátane Nitry, Levíc či Kysúc a počet účastníkov presiahol aj očakávania samotných organizátorov.

Podľa Miroslava Dzurecha ml. je za čo ďakovať: napriek neistej predpovedi počas podujatia nepršalo, to však nie je všetko. Keďže počet účastníkov prevýšil očakávania, mohlo sa stať, že by sa nenasýtil každý, kto prišiel. Zásahom Prozreteľnosti však bolo “omylom” mali na mieste viac občerstvenia – práve toľko, aby nik nebol ukrátený.

Deň dobrodincov oslavuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vo všetkých úradoch na svete. „Veď ste to práve vy, kto umožňuje všetko, čo môžeme robiť na Božiu slávu ako službu lásky ľuďom v núdzi a prenasledovaným,” odkazuje dobrodincom ACN medzinárodný ekleziálny asistent nadácie, otec Anton Lässer CP.

 

Lucia Froncová
Foto a video: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi